Western University przesunął wymóg szczepienia trzema dawkami na początek 2023 roku. Uniwersytet wyjaśnił w oświadczeniu wydanym 6 września, że powodem jest zatwierdzenie przez Health Canada nowej szczepionki dwuwalentnej. Rektor Florentine Strzelczyk mówi, że opóźnienia wprowadzenia wymogu szczepień domagały się też organizacje studenckie. Przesunięcie terminu ma dać czas na doszczepienie się studentom mieszkającym w akademikach.

Pod koniec sierpnia uczelnia zapowiadała nałożenie obowiązku przyjęcia trzeciej dawki na pracowników, studentów i część osób odwiedzających. Miało to służyć utrzymaniu możliwości prowadzenia nauki stacjonarnej. Początkowo nakaz szczepienia miał obowiązywać od 1 października. Teraz jednak został przesunięty na 9 stycznia 2023 roku.

27 sierpnia studenci Western University zorganizowali protest przeciwko nakazowi doszczepiania. Orgaznizatorka Kendra Hancock mówiła, że gdyby uczelnia skonsultowała się ze studentami, wiedziałaby, że ludzie chcą zniesienia wszystkich nakazów i chcą znów mieć wybór.

University of Toronto też zaczęło wymagać trzeciej dawki od studentów, ale tylko od tych mieszkających w akademikach.