Biskupi, księża i uczeni korygują wypowiedź papieża Franciszka o Komunii Świętej

Niedawne oświadczenie papieskie wydaje się otwierać drzwi do udzielania Komunii Świętej politykom proaborcyjnym, takim jak Nancy Pelosi

Czterech biskupów, kilku księży i ​​liczni katoliccy uczeni podpisali oświadczenie krytykujące papieża Franciszka za niedawne oświadczenie dotyczące przyjmowania Komunii Świętej, zgodnie z którym „wszyscy są zaproszeni na wieczerzę zaślubin Baranka 19:9). Aby zostać dopuszczonym do uczty, wystarczy tylko weselna szata wiary, która pochodzi ze słuchania Jego Słowa”. Papież napisał te słowa w swoim liście apostolskim z 29 czerwca o liturgii, Desiderio desideravi , ale dla sygnatariuszy  oświadczenia  pominął „istotny temat pokuty za grzech dla godnego przyjęcia Eucharystii ”.

 

Dlatego papieskie słowa o „szacie wiary” jako jedynym warunku przyjęcia Komunii św. „są sprzeczne [] z wiarą Kościoła katolickiego”, napisali autorzy i wyjaśniają:

Kościół katolicki zawsze nauczał, że aby godnie i bez grzechu przyjąć Najświętszą Eucharystię, katolicy muszą, jeśli to możliwe, otrzymać sakramentalne rozgrzeszenie za wszelkie popełnione grzechy śmiertelne i przestrzegać wszystkich innych praw Kościoła dotyczących przyjmowania Eucharystii ( jak na przykład przepisy dotyczące postu przed przyjęciem Eucharystii).

Jeśli spowiedź sakramentalna nie jest możliwa, ale przyjęcie Komunii św. jest pilne (np. dla księdza odprawiającego Mszę św.), sakrament pokuty musi być później zgłoszony jak najszybciej, a penitent musi mieć doskonałą skruchę za swoje grzechy śmiertelne . Obszernie cytując dokumenty Soboru Trydenckiego, sygnatariusze dają również jasno do zrozumienia, że ​​takie nauczanie, jakie przedstawiono w dokumencie papieża Franciszka, zostało już potępione jako herezja. „Twierdzenie”, piszą, „że wiara jest jedynym warunkiem godnego przyjęcia Najświętszej Eucharystii, zostało potępione przez Sobór Trydencki jako herezja”.

Ta fałszywa nauka może stać się ważniejsza teraz, w tym historycznym momencie. Dopiero w maju amerykański biskup – abp Salvatore Cordileone – publicznie zabronił przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi przyjmowania Komunii Świętej, ponieważ sprzeciwia się ona nauczaniu Kościoła przeciwko aborcji. „Katolicki ustawodawca”, napisał wtedy, „kto popiera aborcję, po zapoznaniu się z nauką Kościoła, popełnia grzech w oczywisty sposób ciężki, który jest przyczyną najpoważniejszego zgorszenia dla innych”.

Wygląda na to, że dokument papieża Franciszka z czerwca 2022 r. jest odpowiedzią na to orzeczenie diecezjalne, stwierdzając, że sama wiara wystarczy do przyjęcia Komunii Świętej.

Jak wskazuje nowe oświadczenie, „w dniu, w którym wydano Desiderio desideravi , papież Franciszek przyjął na audiencji Nancy Pelosi, przewodniczącą Izby Reprezentantów USA”, a tego dnia przyjęła ona Komunię Świętą podczas papieskiej Mszy św. Św. Piotra, której przewodniczył papież Franciszek, wywołując w ten sposób zgorszenie wśród katolików na całym świecie” „Pytany o jej nielegalne przyjmowanie komunii, papież Franciszek nie wyraził wobec tego dezaprobaty. Zamiast tego odpowiedział, mówiąc: „Kiedy Kościół traci swój duszpasterski charakter, kiedy biskup traci swój duszpasterski charakter, powoduje to problem polityczny. To wszystko co mogę powiedzieć.’ Ta odpowiedź gani arcybiskupa Cordileone za uzasadnione zastosowanie kanonu 915”.

 

Za lifesite news