Grupa robocza, która zajmowała się analizą łańcuchów dostaw, przedstawiła swój raport końcowy. Wskazuje w nim na potrzebę podjęcia natychmiastowych działań, bo Kanada stoi w obliczu kryzysu. Łańcuchy transportowe są bliskie załamania. Rząd federalny i przedsiębiorcy powinni interweniować, jeśli chcą, by Kanada dalej była traktowana jak poważny partner handlowy.

Autorzy raportu piszą, że w ostatnich dwóch latach mieliśmy poważne przerwy w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią COVID-19, czynnikami środowiskowymi takimi jak pożary lasów czy powodzie, a także rosnąca niepewnością na arenie międzynarodowej.

Wśród rekomendacji znalazło się rozładowanie przestojów w portach, likwidacja niedoborów na rynku pracy, rozwój narodowej strategii transportowej, powołanie federalnego biura ds. łańcuchów dostaw oraz podjęcie ścisłej współpracy z prowincjami i Stanami Zjednoczonymi w celu uznawania regulacji innych jurysdykcji.

Minister transportu Omar Alghabra przyjął rekomendacje grupy zadaniowej.