Związek zawodowy zrzeszający urzędników pracujących w Service Canada protestuje przeciwko zniesieniu nakazu noszenia maseczek w urzędach. To ostatni nakaz maskowania, który zakończył się w minionym tygodniu. Do tej pory Kanadyjczycy musieli zakładać maski, żeby np. złożyć wniosek o paszport lub inny dokument tożsamości.

Canada Employment and Immigration Union nie zgadza się ze zniesieniem nakazu. Pojawiły się doniesienia o przypadkach, że osoby bez masek nie były obsługiwane.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Crystal Warner, wiceprzewodnicząca związku, napisała skargę do minister ds. rozwoju społecznego Kariny Gould. Podkreśliła, że decyzja o zniesieniu nakazu maskowania w Service Canada została podjęta bez porozumienia ze związkiem, przed wyznaczonym terminem konsultacji. Warner dodała, że związek dowiedział się o zmianie „z mediów”. Wcześniej rząd wiele razy zapewniał, że noszenie masek w centrach Service Canada pozostanie obowiązkowe, a zniesienie zakazu naraża pracowników, bo przecież „jesteśmy w czasie pandemii”.

Warner podkreśliła, że pani minister złamała Kodeks Pracy, ponieważ takie decyzje powinny być konsultowane ze związkową komisją higieny i bezpieczeństwa pracy.

Doniesienia o nieobsługiwaniu klientów Service Canada, którzy nie noszą maseczki, pojawiły się w Kolumbii Brytyjskiej i Albercie.