Region Peel zapłaci ponad 800 000 dol. członkom rady przejściowej, która zajmie się rozwiązaniem regionu. Pięcioosobowa rada poświęci tej kwestii 320 dni roboczych, czyli półtora roku pracy. W tym czasie zostaną rozstrzygnięte kwestie podziału wspólnego majątku miast tworzących region. Rozpad regionu Peel ma nastąpić w 2025 roku.

W skład rady wchodzą: John Livey, były zastępca menedżera miasta i kierownik administracji w Toronto, Markham i regionie York; Sean Morely – prawnik zajmujący się infrastrukturą; były szef policji regionu York, Eric Jolliffe; były dyrektor wydziału licencjonowania i standaryzacji w Toronto, Tracey Cook, oraz były główny urzędnik budżetowy Toronto, Peter Weltman.

Livey ma dostać od 240 000 do 480 000 dol., czyli 1500 dol. za dzień pracy i 750 dol. za pracę krótszą niż 3 godziny. Stawka pozostałych członków rady to od 192 000 do 384 000 dol., to jest 1200 dol. dziennie i 600 dol. za pracę poniżej 3 godzin.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Rzecznik prasowy regionu twierdzi, że są to normalne praktyki i takie stawki są stosowane. Tak było na przykład podczas restrukturyzacji miast.