Jesteśmy zjednoczeni w trosce o nasze dzieci ponad rasami, pochodzeniem etnicznym czy religią. Środowe protesty napawają wielkim optymizmem. Komentuje Andrzej Kumor