Według Statistics Canada liczba urodzeń w Kanadzie ponownie zaczęła spadać po krótkotrwałym wzroście podczas pandemii Covid-19.

Agencja twierdzi, że całkowita liczba urodzeń spada od 2016 r., z wyjątkiem Nowej Szkocji, która w 2022 r. odnotowała wzrost o 12,8%. Według Statistics Canada całkowita liczba urodzeń w Kanadzie w 2022 r. wyniosła 351 679, ale matki z Nowej Szkocji urodziły 7944 dzieci. To wzrost wobec 7045 w 2021 r., ale spadek wobec 8037 urodzeń w tej prowincji w 2018 r.

W Ontario w 2022 r. urodziło się 136 752 dzieci, co stanowi spadek w porównaniu z 142 647 w 2018 r. Liczba urodzeń w Quebecu spadła do 79 164 w 2022 r. z 82 419 w 2018 r.

W Albercie urodziło się 47 524 dzieci w porównaniu z 52 342 w 2018 r. W Kolumbii Brytyjskiej urodziło się 41 899 dzieci w 2022 r., w porównaniu z 43 736 w 2018 r.

Największy spadek mia; miejsce w Nunavutcie i  wyniósł 11,8 proc.

Przed pandemią wskaźnik urodzeń w latach 2016–2019 spadł o 2,8 proc.. W latach 2019–2020 nastąpił dalszy spadek urodzeń o 3,3 proc. Jednak od 2020 do 2021 roku wskaźnik urodzeń wzrósł o 2,6 proc. Jak wynika z raportu Statistics Canada, po wzroście tym nastąpił pięcioprocentowy spadek w latach 2021–2022.

Według kanadyjskiego urzędu statystycznego w 2022 r. urodziło się nieco więcej chłopców (51,4 proc.) niż dziewcząt (48,6 proc.). Według kanadyjskiego urzędu statystycznego zaobserwowano również wzrost niskiej masy urodzeniowej wśród niemowląt.
Z raportu wynika, że ​​wagę siedmiu procent dzieci urodzonych w 2022 roku uznano za niedowagę w stosunku do wieku ciążowego. W 2021 r. 6,6 procent urodzonych dzieci miało niską masę urodzeniową.

Statystyki pokazują, że w przypadku dzieci urodzonych przez młodsze matki częściej występowała niedowaga.

„W 2022 r. 8,8 procent dzieci urodzonych przez kobiety w wieku 19 lat i młodsze miało niską masę urodzeniową w porównaniu z 6,7 procent dzieci urodzonych przez kobiety w wieku od 20 do 34 lat” – czytamy w raporcie. „Dla porównania 7,8 procent dzieci urodzonych przez kobiety w wieku od 35 do 49 lat miało niską masę urodzeniową”.

Według Statistics Canada niska masa urodzeniowa rośnie od 20 lat.

W 2002 r. 5,7 procent urodzonych dzieci uznawano za niedowagę.

Wcześniaki, czyli te urodzone przed 36 tygodniem ciąży, stanowią największą liczbę dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową – 55,7%.

Według kanadyjskiego urzędu statystycznego dzieci urodzone w 2022 r., u których stwierdzono nadwagę, stanowiły 1,2% wszystkich urodzeń, w porównaniu z 2,3% w 2002 r.