Bank zamroził konto mieszkańca Toronto pracującego jako kierowca Ubera w związku z podejrzeniem, że uzyskał on ponad 4,5 mln dolarów dotacji covidowych  przeznaczonej dla firm dotkniętych przez lockdowny związane z pandemią Covid19

Według „Globe and Mail” sprawa, która toczyła się przed sądem w Ontario, rzuciła dalsze światło na nadużywanie pandemicznych programów fiskalnych wprowadzonych u szczytu epidemii Covid-19.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Zgodnie z orzeczeniem sędziego Sądu Najwyższego Ontario, Michaela Penny’ego, wydanym przeciwko oskarżonemu, Rabih George Barake wykorzystał fundusze pod fałszywym i oszukańczym pretekstem.

W rezultacie Penny nakazała Barake’owi spłacić ponad 4,5 miliona dolarów, które otrzymał od banku, wraz z odsetkami i kosztami, a także zasądził odszkodowanie karne w wysokości 1,5 miliona dolarów.

Programy, których to dotyczy, obejmują  CEBA i Program dostępności kredytów dla sektorów szczególnie dotkniętych HASCAP.

Z dokumentów sądowych wynika, że ​​Barake otrzymał łącznie 4,58 miliona dolarów finansowania.

Zarzuca się, że oskarżony korzystał łącznie z 16 przedsiębiorstw, aby ubiegać się o pożyczki.

Warto zauważyć, że organy regulacyjne mają trudności z odzyskaniem środków pieniężnych z tytułu Covid-19 uzyskanych w nieuczciwy sposób z tytuąu CERB mimo że władze federalne agresywnie zabiegały o zwrot.

W odpowiedzi na działania Barake’a Scotiabank w styczniu 2022 roku zamroził kilkanaście rachunków oskarżonego, a w marcu 2022 roku agencja inwestycyjna Scotia Capital zablokowała dostęp do 1,3 mln dolarów na jego rachunkach inwestycyjnych.

Następnie Barake pozwał bank do sądu, żądając odszkodowania w wysokości 80 milionów dolarów, powołując się na straty spowodowane zamrożeniem.

Jednak sędzia Penny stanął po stronie Scotiabanku, uznając jego podania do programów za fałszywe.

Nie jest jasne, jaka ilość sprzeniewierzonych funduszy została  odzyskana od Barake’a.

Choć Ministerstwo Finansów odmówiło komentarza w sprawie Barake’a, rzecznik Finance Canada ponownie podkreślił zaangażowanie rządu federalnego w zapobieganie oszustwom i pociąganie do odpowiedzialności niekwalifikujących się przedsiębiorstw.

„Skontaktowaliśmy się z firmami, które ostatecznie nie spełniły kryteriów kwalifikowalności pożyczki CEBA i są zobowiązane do całkowitej spłaty pożyczki do grudnia 2023 r.” – powiedziała dziennikowi Globe and Mail rzeczniczka Caroline Feggans.