Nowe rozwiązania podatkowe oraz zmiany w istniejących zaczną obowiązywać Kanadyjczyków w 2024 r. Eksperci podatkowi twierdzą jednak, że skutki dla większości osób będą prawdopodobnie niewielkie, chyba że będą to osoby o wysokich dochodach.

Zwolnienia z GST/HST, eliminacja odliczeń w przypadku niektórych czynszów krótkoterminowych, nowe alternatywne minimalne stawki podatku i zmiany w składkach do Kanadyjskiego Planu Emerytalnego (CPP) to tylko niektóre z nowych rozwiązań, które pojawią się w 2024 roku.

Eliminacja odliczeń za wynajem krótkoterminowy
Likwidacja niektórych odliczeń z tytułu wynajmu krótkoterminowego została ogłoszona w jesiennym oświadczeniu gospodarczym (FES) i zacznie obowiązywać 1 stycznia.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Kiedy rząd federalny ogłosił tę zmianę, uzasadnił to posunięcie stwierdzeniem, że w 2020 r. w Montrealu, Toronto i Vancouver prawie 19 000 lokali które można było wykorzystać na stałe zamieszkanie było wynajmowanych krótkoterminowo, .

Aby zachęcić właścicieli do powrotu tych lokali na rynek wynajmu długoterminowego, niektóre gminy wprowadziły zakazy wynajmu krótkoterminowego, inne natomiast wprowadziły ograniczenia w sposobie ich funkcjonowania. Pomimo zakazów i ograniczeń część właścicieli nadal wynajmowała te nieruchomości.

 Rząd federalny eliminuje obecnie   ulgę podatkową, odmawiając operatorom wynajmu krótkoterminowego jakichkolwiek odliczeń od podatku dochodowego z tytułu wydatków, jeśli prowadzą działalność w prowincjach lub gminach, które zakazały wynajmu krótkoterminowego.

W prowincjach, które nadal zezwalają na wynajem krótkoterminowy, operatorom, którzy nie przestrzegają lokalnych przepisów i przepisów, również nie zostanie udzielone odliczenie.

W FES rząd federalny ogłosił, że zdejmuje podatek GST/HST z „usług zawodowych świadczonych przez psychoterapeutów i terapeutów-doradców”.

Rząd oświadczył, że wprowadza tę zmianę, aby Kanadyjczyków było stać na niezbędną im opiekę. Według urzędnika ds. budżetu parlamentu rozwiązanie to będzie kosztować w ciągu pięciu lat 64 miliony dolarów utraconych dochodów.

Daniel Rogożyński, zastępca dyrektora ds. księgowości na Uniwersytecie Waterloo. powiedział, że zwiększanie przystępności cenowej usług zwykle zwiększa popyt na te usługi. Może to stanowić problem w Kanadzie, gdzie popyt na usługi w zakresie zdrowia psychicznego przewyższa podaż.

W listopadzie rząd federalny zaczął także znosić podatek GST od budowy nowych mieszkań na wynajem, aby pobudzić powstawanie nowych osiedli mieszkaniowych. W FES ogłosił, że rozszerza tę inicjatywę na nowe mieszkania na wynajem w ramach spółdzielczości co-op.

W przyszłym roku rząd federalny rozpocznie pobieranie drugiego poziomu składek na program CPP , aby wywiązać się ze swojego zobowiązania dotyczącego zwiększenia płatności z tytułu CPP na rzecz emerytów, co rozpoczęło się w 2019 r.

W połączeniu z rocznym wzrostem składek na CPP, dodanie drugiego poziomu oznacza, że ​​roczna opłata CPP pracownika wzrośnie o 302 dol.  w 2024 r., z maksymalnej kwoty 3754,45 dol. w 2023 r. do maksymalnej kwoty 4045,50 dol. w 2024 r.

Pracodawcy są zobowiązani do wyrównania składek swoich pracowników w przeliczeniu na dolara, co oznacza, że ​​składki każdego pracodawcy na CPP wzrosną również o maksymalnie 302 dolary.

Ponieważ osoby samozatrudnione są zarówno pracodawcami, jak i pracownikami, muszą płacić zarówno część pracodawcy, jak i pracownika.

Pełne wdrożenie podwyżki świadczeń CPP zajmie 40 lat
W 2023 r. obowiązywał tylko jeden pułap emerytury – maksymalna wysokość wynagrodzenia zaliczanego do emerytury . W ubiegłym roku maksymalna kwota wyniosła 66 600 dolarów. Po uwzględnieniu zwolnienia w wysokości 3500 dolarów oznacza to, że w 2023 r. do dochodów wynoszących 63 100 dolarów lub mniej stosowana była stawka składki CPP wynosząca 5,95%.

Pierwszy pułap dochodów do emerytury wynosi obecnie 68 500 dolarów – czyli 65 000 dolarów po uwzględnieniu zwolnienia w wysokości 3500 dolarów – co oznacza, że ​​maksymalna wysokość pierwszej składki CPP w 2024 r. wyniesie 3867,50 dolarów zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Jednak od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie drugi pułap zarobków w wysokości 73 200 dol..

Aby uzyskać roczną składkę z 3867,50 dolarów do 4045,50 dolarów, Canada Revenue Agency (CRA) przyjmuje kwotę dochodu przekraczającą 68 500 dolarów aż do kwoty 73 200 dolarów i mnoży tę dodatkową kwotę przez cztery procent.

W 2024 r. maksymalny dochód, od którego osoba musi płacić składki na CPP w ramach drugiego pułapu, wyniesie 4700 dolarów, co daje kwotę 188 dolarów.

CRA szacuje, że w 2025 r. pierwszy pułap dochodów w ramach CPP wzrośnie do 69 700 dol., a drugi pułap dochodów do około 79 400 dol.. Zmiana ta zwiększy drugi poziom składki CPP ze 188 dolarów do szacunkowych 388 dolarów.

W budżecie federalnym na 2023 r. rząd federalny oświadczył, że wprowadza istotne zmiany w alternatywnej minimalnej stawce podatku.

Alternatywna minimalna stawka podatku pełni rolę swego rodzaju zaworu bezpieczeństwa, uniemożliwiającego podatnikom o wysokich dochodach korzystanie z odliczeń i innych mechanizmów w celu nieproporcjonalnego obniżenia swoich rachunków podatkowych.

Od 1986 r. alternatywny podatek minimalny oznacza, że ​​niezależnie od dostępnych odliczeń i środków podatkowych, osoba musi płacić co najmniej 15% podatku od dochodów powyżej 40 000 dolarów.

Choć nie uchwalono jeszcze odpowiednich przepisów, rząd liberalny stwierdził, że alternatywna minimalna kwota dochodu podlegającego opodatkowaniu wzrośnie do 173 000 dolarów, a stawka opodatkowania dochodów powyżej tej kwoty wzrośnie do 20,5%.

Może się to zdarzyć, także kiedy ktoś zarabiający mniej niż ta kwota sprzeda wynajmowaną nieruchomość, zlikwiduje akcje lub doświadczy innej formy jednorazowego wzrostu dochodów, w wyniku czego jego roczny dochód tymczasowo przekroczy 173 000 dolarów.

„Powiedzmy, że zarobisz kupę pieniędzy, ponieważ sprzedasz swoje akcje, a następnie w kolejnych latach nie zarobisz już tyle pieniędzy, ponieważ nie będziesz już posiadać akcji spółki… Istnieją przepisy umożliwiające odzyskanie tej kwoty w ciągu następnych siedmiu lat” – powiedział wspomniany Rogożyński CBC News.

1 kwietnia 2024 r. cena emisji dwutlenku węgla wzrośnie z 65 dolarów za tonę do 80 dolarów za tonę w prowincjach, w których obowiązuje federalny mechanizm ochronny.

Mechanizm ochronny nie ma zastosowania w Quebecu, Kolumbii Brytyjskiej i Terytoriach Północno-Zachodnich, ponieważ mają one własne systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla, które spełniają standardy federalne.

W prowincjach korzystających z federalnego mechanizmu ochronnego cena emisji dwutlenku węgla jest stosowana do emisji paliw poprzez stawki opłat paliwowych, które różnią się w zależności od paliwa w zależności od ilości emisji równoważnych CO2 wytwarzanych podczas spalania.

Od 1 kwietnia w prowincjach i terytoriach korzystających z federalnego mechanizmu ochronnego opłaty za benzynę wzrosną do 17 centów za litr ze stawki 14 centów za litr w 2023 r., natomiast opłata za  propan wzrośnie do 12 centów za litr z 10 centów.

Teoretycznie dziewięćdziesiąt procent dochodów rządowych z podatku węglowego jest zwracanych gospodarstwom domowym w ramach programu rabatowego. Pozostałe 10 procent przeznaczone jest na programy pomagające przedsiębiorstwom, szkołom, gminom i innym beneficjentom w zmniejszeniu zużycia paliw kopalnych.

1 stycznia przynosi zmiany w opłatach za benzynę w niektórych prowincjach. Mieszkańcy Manitoby zapłacą o 13 centów mniej, ponieważ prowincja zniesie podatek od benzyny, podczas gdy mieszkańcy Alberty zapłacą co najmniej 9 centów więcej.

Od 1 stycznia progi federalnego podatku dochodowego w Kanadzie wzrosną o 4,7% we wszystkich przedziałach w porównaniu ze wzrostem o 6,3% w 2023 r. Podstawowe kwoty zwolnień osobistych również zostały dostosowane w celu uwzględnienia inflacji.

Roczna wpłata  na konto Tax Free Savings Account również wzrasta z 6500 dolarów w 2023 r. do 7000 dolarów w 2024 r.

Maksymalny pułap ubezpieczonych zarobków podlegających obowiązkowi składkowemu w ramach ubezpieczenia od bezrobocia wzrasta do 63 200 dolarów od 1 stycznia w porównaniu z 61 500 dolarów w 2023 r.,

Oznacza to, że w roku 2024 maksymalna roczna składka EI, jaką będzie musiała zapłacić osoba zarabiająca co najmniej 63 500 dolarów, wyniesie 1049,12 dolarów w porównaniu z maksymalną kwotą 1002,45 dolarów w 2023 roku.

Kiedy Kanadyjczycy zapłacą podatki w 2024 r., będą zobowiązani zgłosić wszelkie zaangażowanie w „bare trusts”.

W przeciwieństwie do trustów ekspresowych, w przypadku których ludzie szukają pomocy prawnika w celu utworzenia trustu, trusty typu bare powstają niemal przypadkowo, na przykład gdy rodzic podpisuje kredyt hipoteczny dla dziecka i staje się jego częściowym właścicielem nieruchomości lub gdy starzejący się rodzic umieszcza swoje dzieci jako częściowych właścicieli domu w oczekiwanie na zbliżającą się śmierć.

W takich przypadkach sam trust nie zarabia żadnych pieniędzy, które syndyk musiałby zgłosić w danym roku podatkowym. W 2024 r. CRA po raz pierwszy będzie wymagać od Kanadyjczyków wypełnienia zeznania T3 za poprzedni rok, wskazującego powierników, beneficjentów i założycieli każdego trustu.

Rogożyński uważa tę zmianę jako „podstępną”, ponieważ chociaż Kanadyjczycy nie będą opodatkowani od wartości trustu, niezgłoszenie faktu, że są członkiem samego trustu, może skutkować karą grzywny w wysokości 2500 dolarów, lub pięciu procent wartości  całego majątku trustu, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.

za cbc