Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 r. wyniosło 7.978,99 zł, (2,717.33 CAD) co oznacza wzrost o 12,9 proc. rok do roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku spadło o 0,2 proc.

“Wzrost ten spowodowany był m.in. podwyżką wynagrodzeń, wypłatami premii w tym premii rocznych, nagród jubileuszowych, wypłatami z tytułu przepracowanych godzin nadliczbowych, a także odpraw emerytalnych, które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń” – napisał GUS.

Zatrudnienie w lutym miesiąc do miesiąca spadło o 0,1 proc.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 3,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,7 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

Miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 0,7 proc.
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w lutym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 1,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1 proc. niższym w porównaniu ze styczniem br.

Wzrost produkcji w lutym odnotowano w 24 działach gospodarki na 34 – poinformował GUS.

W marcu 2024 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca – podał Główny Urząd Statystyczny.

Spośród składowych wskaźnika najbardziej poprawiła się ocena obecnej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (wzrost o 1,5 p. proc.). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrosty odpowiednio o 0,9 p. proc. i 0,4 p. proc.).

Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,2 p. proc. i 0,2 p. proc.). W odniesieniu do marca 2023 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 23,3 p. proc.

PAP