Były przedstawiciel funduszu, który wcześniej został już ukarany dyscyplinarnie za angażowanie się w niezatwierdzoną zewnętrzną działalność biznesową, został ponownie ukarany grzywną i wykluczony z branży za to samo – tym razem jego działalność drogo kosztowała inwestorów.

Panel przesłuchań Kanadyjskiej Organizacji Regulacyjnej ds. Inwestycji (CIRO) orzekł, że Leszek Dziadecki, były przedstawiciel Global Maxfin Investments Inc. w Mississauga, Ont., jest  na stałe wykluczony, ma zapłacić grzywnę w wysokości 300 000 dol. i pokryć 30 000 dol. kosztów po tym, jak okazało się, że po raz drugi naruszył przepisy branżowe dotyczące niezatwierdzonej zewnętrznej działalności biznesowej.

Panel ustalił, że w latach 2015-2016 Dziadecki sprzedawał konsorcjalne inwestycje hipoteczne (syndicated mortgage investments SMI) – BioNorth SMI – klientom i innym osobom, które ostatecznie straciły prawie 1,4 miliona dolarów na swoich inwestycjach.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

“Jak zeznało kilku inwestorów, straty były druzgocące, zarówno pod względem psychologicznym, jak i finansowym” – stwierdził panel w swoim orzeczeniu.

“Oprócz utraconych oszczędności, kilku inwestorów zastawiło swoje domy, aby zainwestować w BioNorth SMI. W konsekwencji inwestorzy ci pozostają teraz ze znacznymi długami, które są zobowiązani spłacić ze swoich dochodów lub  muszą sprzedać swoje domy” – czytamy w raporcie.

Inwestycje zostały sprzedane z naruszeniem polityki firmy Global Maxfin, stwierdził panel, zauważając, że Global Maxfin nigdy nie sprzedawał syndicated mortgage investments i nie upoważniał swoich przedstawicieli do ich sprzedaży.

“Powagę uchybienia dodatkowo pogarsza fakt, że pozwany żerował na inwestorach, aby zainwestowali w BioNorth SMI” – stwierdza komunikat, a niektórzy inwestorzy zeznali, że ufali Dziadeckiemu zarówno jako doradcy w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i jako członkowi tej samej wspólnoty kulturowej i językowej.

“Respondent wykorzystał to zaufanie, wychodząc poza zwykłe oferowanie inwestorom BioNorth SMI, aby aktywnie ich przekonywać,  powtarzając inwestorom  zapewnienia w odpowiedzi na wszelkie wyrazy obaw o bezpieczeństwo inwestycji” – napisano.

Panel zauważył również, że Dziadecki został wcześniej ukarany dyscyplinarnie przez Ontario Securities Commission (OSC) za angażowanie się w niezatwierdzoną zewnętrzną działalność biznesową w 2006 roku – sprawa, ta zakończyła się ugodą, w której zgodził się na wypłatę prowizji, które wygenerował z tej działalności (28 200 dol.), wraz z kosztami w wysokości 5 000 dol., otrzymał naganę i dwa lataścisłego nadzoru ze strony dealera.

W tym przypadku inwestorzy nie ponieśli żadnych strat – wskazał panel.

“Postępowanie OSC nie miało żadnego efektu odstraszającego dla pozwanego” – stwierdził panel, dodając, że uprzednia kara dyscyplinarna ze strony OSC jest istotnym czynnikiem obciążającym w sankcjach nałożonych w tej sprawie.

“Pozwany zdecydował się na rekomendację i sprzedaż BioNorth SMI, pomimo jego wcześniejszej kary dyscyplinanej i wiedzy, że [jego dealer] nie zezwolił mu na sprzedaż SMI, CIRO poinformowało panel, że nie są świadomi żadnego precedensu, w którym [przedstawiciel] dwukrotnie zaangażował się w tak poważne wykroczenie” – napisano.

za Investment Executive