Po raz pierwszy rząd Kanady wyznaczy docelową liczbę tymczasowych rezydentów, którzy mogą wjechać do kraju, zapowiedział minister ds. imigracji Marc Miller.

Ma to na celu zapewnienie “zrównoważonego” wzrostu liczby tymczasowych rezydentów przybywających do Kanady.

“Począwszy od jesieni tego roku, po raz pierwszy, rozszerzymy plan poziomów imigracji, aby objąć zarówno przyjazdy rezydentów tymczasowych, jak i  stałych” – powiedział Miller dziennikarzom w Ottawie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W 2023 roku w Kanadzie mieszkało 2,5 miliona tymczasowych mieszkańców, którzy stanowią 6,2 procent całej populacji kraju. W ciągu najbliższych trzech lat rząd planuje obniżyć ten odsetek do pięciu procent.

“Aby wyznaczyć te cele, zwołam spotkanie z moimi odpowiednikami z prowincji i terytoriów, a także z innymi odpowiednimi ministrami, na początku maja. Prowincje i terytoria znają swoje unikatowe potrzeby i możliwości w zakresie siły roboczej i muszą wziąć odpowiedzialność za ludzi, których sprowadzają” – powiedział.

Miller dodał, że zapewni również “solidne ścieżki do stałego zamieszkania dla tych, którzy chcą uczynić Kanadę swoim domem w dłuższej perspektywie i uniknąć pułapek gospodarki zbudowanej wyłącznie na pracownikach tymczasowych”.

Minister pracy Randy Boissonnault powiedział, że rząd zmienia również sposób, w jaki kanadyjskie firmy zatrudniają zagranicznych pracowników.

“Od 1 maja pierwszą zmianą, którą wprowadzamy, jest zmniejszenie liczby tymczasowych pracowników zagranicznych wjeżdżających do Kanady” – powiedział. “Pracodawcy wskazani w Mapie Drogowej Rozwiązań Pracowniczych 2022 będą mieli redukcję z 30 procent do 20 procent swojej siły roboczej, w ramach programu tymczasowych pracowników zagranicznych, w ramach strumienia niskich płac”.

Zmniejszenie liczby pracowników tymczasowych z zagranicy nie będzie jednak dotyczyło sektora budowlanego i ochrony zdrowia.

Boissonnault powiedział również, że ocena wpływu na rynek pracy, która pozwala firmie zatrudniać zagranicznych pracowników, jeśli kanadyjscy pracownicy nie są dostępni, będzie ważna tylko przez sześć miesięcy, a nie przez 12.

“Celem LMIA jest wykazanie przez pracodawcę zapotrzebowania na pracownika zagranicznego i potwierdzenie, że żaden kanadyjski pracownik, stały rezydent, uchodźca lub osoba ubiegająca się o azyl nie jest w stanie wykonywać tej pracy. A skracając okres ważności, upewnimy się, że program tymczasowego pracownika zagranicznego jest wykorzystywany według najbardziej aktualnych i dokładnych informacji z rynku pracy” – dodał.

W listopadzie Miller ogłosił, że rząd federalny podniesie swój cel imigracji do 500 000 nowych stałych mieszkańców w 2025 r., zgodnie z planem, i utrzyma go na stałym poziomie do 2026 r. W styczniu Miller ogłosił, że Kanada ograniczy napływ studentów zagranicznych, którzy, jak powiedział, stanowią 42 procent tymczasowych rezydentów Kanady.