Francuski Senat zagłosował w czwartek przytłaczającą większością głosów za odrzuceniem ustawy ratyfikującej umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą z 2017 r., która została skrytykowana przez rolników jako wprowadzająca nieuczciwą konkurencję z zagranicy.
Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą (CETA) tymczasowo weszła w życie we wrześniu 2017 r. po tym, jak zgodziły się na nią wszystkie rządy UE, ale jej pełne wdrożenie wymaga zatwierdzenia przez parlamenty narodowe.

Głosowanie odsyła ustawę z powrotem do  Zgromadzenia Narodowego, które zatwierdziło ją w 2019 r. i nadal może uchylić odrzucenie przez Senat i ostatecznie zatwierdzić traktat.

Jednak centrowy sojusz Macrona, który opowiadał się za przyjęciem umowy CETA, stracił większość w izbie niższej w 2022 r., co sprawiło, że wynik nowego głosowania jest niepewny.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jeśli Zgromadzenie odrzuci umowę podczas drugiego głosowania, oznaczać to będzie brak ratyfikacji przez Francję i może doprowadzić do zerwania umowy handlowej z UE. Zgromadzenie nie wyznaczyło jeszcze daty rozpatrzenia ustawy.

W Senacie sprzeciw zarówno konserwatywnej większości, jak i lewicowych ustawodawców koncentrował się na obawach o ochronę lokalnych rolników przed tym, co uważają za nieuczciwą konkurencję i ochronę suwerenności żywnościowej Francji.

Proces ratyfikacji w całej Unii Europejskiej przebiega powoli, a Francja i dziewięć innych krajów UE, w tym Włochy i Belgia, nie wyraziły jeszcze zgody.

Od czasu tymczasowego wejścia w życie umowy handlowej nastąpił znaczny wzrost wolumenu handlu między UE a Kanadą. W latach 2017-2023 wymiana handlowa wzrosła o 51 proc., a francuski eksport do Kanady wzrósł o 33 proc.

Pomimo tych korzyści gospodarczych CETA spotkała się z krytyką, w tym ze względu na jej wpływ na europejskich rolników i środowisko. Krytycy twierdzą, że może to osłabić lokalne rolnictwo i zwiększyć emisję gazów cieplarnianych z powodu większego transportu towarów.

CETA ma docelowo wyeliminować prawie 99 proc. ceł. Szczególne uznanie przyznaje się niektórym europejskim produktom, takim jak suszone śliwki Agen i reblochon sabaudzki.

Jeśli Francja lub inne państwo członkowskie UE definitywnie odrzuci traktat, może się on rozpaść, wpływając na te części umowy, które już funkcjonują.