Policja wzywa rząd federalny do stworzenia „krajowego planu działania” mającego na celu zwalczanie kradzieży samochodów, ponieważ stają się one coraz bardziej brutalne.

„Jak widzieliśmy, charakter kradzieży samochodów obejmuje włamania do domów, kradzieże samochodów i użycie nielegalnej broni palnej” – powiedział Nishan Duraiappah, szef policji regionalnej w Peel podczas dorocznego szczytu dotyczącego kradzieży samochodów w regionie.

Region Peel jest obecnie uważany za stolicę kradzieży samochodów w Kanadzie, co budzi niepokój burmistrza Brampton, Patricka Browna.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W spotkaniu, którego celem było przeciwdziałanie rosnącej liczbie kradzieży samochodów, wzięło udział ponad 150 przedstawicieli z całego obszaru Toronto i Hamilton, w tym organy ścigania, urzędnicy ubezpieczeniowi, producenci samochodów i dealerzy samochodowi.

Według zbiorczych danych głównych sił policyjnych Ontario od 2019 r. liczba skradzionych pojazdów wzrosła o 116%.

Urzędnicy starają się pokazać, że robią postępy. W tym samym czasie odzyskali ponad 15 000 pojazdów o wartości 545 milionów dolarów.

Władze chcą jednak wzmożenia egzekwowania przepisów i kontroli w głównych portach Kanady, zwłaszcza w Montrealu, gdzie według policji trafia wiele skradzionych pojazdów.

„Spośród samochodów kradzionych w Ontario 80 procent trafia na eksport” – powiedział komendant Duraiappah.

Według policji złodzieje wybierają region Peel, ponieważ mogą szybko uciec autostradą i opuścić GTA.

W zeszłym roku w samym regionie Peel skradziono 7400 pojazdów, co stanowi średnio 617 kradzieży miesięcznie. Z danych zbiorczych wynika również, że w ubiegłym roku doszło do 185 kradzieży samochodów.

Wzywa się również do zaostrzenia kar za kradzież samochodu, ponieważ istnieją obawy, że wielu ze złodziei należy do przestępczości zorganizowanej i są to recydywiści, którym przyznano zwolnienie za kaucją lub otrzymali krótkie wyroki.

Według Consumer Reports (CR), aby ograniczyć kradzieże samochodów, doradza się właścicielom samochodów, aby nie zostawiali w pojeździe przedmiotów wartościowych, które można łatwo zauważyć, parkowali w dobrze oświetlonym miejscu, , korzystali z blokady kierownicy i systemów antywłamaniowych, które pełnią funkcję odstraszającą. Pomocne może być również wyposażenie domu w kamery bezpieczeństwa i reflektorów czułych na ruch.

„Samo posiadanie światła, które włącza się automatycznie, gdy ktoś zbliży się do garażu, może naprawdę skutecznie odstraszyć potencjalnych złodziei” –uważa Jeff Bartlett z CR.