Miasto Ottawa ma nadzieję określić, które dzielnice zasługują na więcej drzew w oparciu o rasę i inne czynniki tożsamości, zapewniając, że nawet korona parków miejskich będzie zgodna z priorytetami dotyczącymi różnorodności, równości i włączenia społecznego.

Raport przygotowany przez urzędników ds. zmian klimatycznych i leśnictwa w Ottawie trafi do Rady Miejskiej 26 czerwca. W raporcie wzywa się miasto do przeprowadzenia „analizy drzewostanu” we wszystkich obszarach miejskich w celu ustalenia strategii sadzenia drzew w Ottawie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Rozmieszczenie korony drzew w miastach jest często powiązane z czynnikami społeczno-ekonomicznymi, przy czym w dzielnicach w mniejszym stopniu zadrzewionych często występuje silna reprezentacja społeczności zasługujących na równość” – czytamy w raporcie.

„Miasto potrzebuje metodologii umożliwiającej identyfikację obszarów, w których występuje nierówność drzewostanu i ustalenie priorytetu sadzenia drzew na obszarach, które tego najbardziej potrzebują”.

Proponowana metodologia nosi nazwę „Tree Equity Score” i została opracowana przez amerykańską organizację non-profit American Forests .

„Metoda Tree Equity Score wykorzystuje dane dotyczące pokrycia koroną drzew w połączeniu ze społeczno-ekonomicznymi i zdrowotnymi miarami nierówności. Takie podejście pozwala uzyskać wynik, który pozwoli zidentyfikować luki w zadrzewieniu na poziomie dzielnicy” – czytamy w raporcie.

Czynniki tożsamości uwzględniane w wyniku to między innymi rasa, wiek, język, zatrudnienie, zdrowie i dochody.

„Okolice o niższych wynikach  będą priorytetowymi obszarami sadzenia drzew. Niższy wynik Tree Equity Score dla tych obszarów wskazuje na potrzebę częstszego sadzenia drzew, aby zapewnić usługi i korzyści związane z parkami miejskimi” – czytamy w raporcie.

Inne proponowane mechanizmy punktacji obejmują   „związek między pokryciem drzew a dochodami, a także pokryciem drzew i odsetkiem populacji rasowych”.

Jeśli propozycja zostanie zatwierdzona przez radę, wynikająca z niej analiza zostanie wykorzystana do określenia priorytetowych obszarów przyszłego sadzenia drzew.

 

za The True North