Młodzi Kanadyjczycy pracują dziś znacznie mniej godzin niż 35 lat temu, co prowadzi do niskiego poziomu zatrudnienia osób poniżej 24 roku życia.
Mediana tygodniowej liczby godzin przepracowanych przez młodych Kanadyjczyków spadła o 16,3 procent od 1989 roku, – wynika z raportu Fraser Institute.

Wskaźniki zatrudnienia młodzieży w wieku od 15 do 24 lat nie tylko pozostają poniżej poziomu z lat 80., ale pozostają znacznie niższe niż w przypadku całej siły roboczej.
“Jeśli rządy chcą uniknąć możliwych trwałych szkód wynikających z niedawnego wzrostu stopy bezrobocia wśród młodzieży w Kanadzie, powinien pomóc w poprawie środowiska na rynku pracy dla młodych Kanadyjczyków” – uważa Ben Eisen z Fraser Institute w komunikacie prasowym z 27 czerwca.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Badanie wykazało, że nawet w przypadku młodych Kanadyjczyków, którzy pracują, nastąpił zauważalny spadek liczby przepracowanych godzin. Przeciętny młody zatrudniony Kanadyjczyk w 1989 r. pracował 30,7 godziny tygodniowo w porównaniu z 25,7 godziny w 2023 r., co stanowi spadek o 16,3 procent.

Średnia liczba godzin przepracowanych tygodniowo również spadła z 30,9 w latach 80. do 28 w latach 90. W ostatnich latach ponownie spadła, osiągając średnio 25,6 godziny w latach 2020-2023.

Spadek wskaźników zatrudnienia młodzieży o 3,8 punktu procentowego od stycznia 2023 r. jest tylko nieznacznie mniejszy niż spadek podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2007–2010. W tym czasie wskaźniki zatrudnienia młodzieży spadły o 4,5 punktu procentowego z wysokiego poziomu 60,5 do niskiego poziomu 56 procent.
Pogorszenie koniunktury gospodarczej na początku lat 90. oraz podczas pandemii COVID-19 doprowadziło również do bardziej znaczącego spadku wskaźnika zatrudnienia młodzieży w porównaniu z rynkiem pracy osób dorosłych w wieku 25 lat i starszych.