Sunday, October 2, 2022
video

Zakoń­cze­nie klas 8 w pol­skich szko­łach podstawowych

Doroczna uroczystość pożegnania uczniów klas 8-mych polskich sobotnich szkół podstawowych w Ontario. W sobotę odprawiona została w kościele Maksymiliana Kolbego Msza św. dziękczynna o...
video

Wybo­ry do Euro­par­la­men­tu — rela­cja z Toronto

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych w Kanadzie odbywało się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego....
video

75. rocz­ni­ca Mon­te Cas­si­no w Par­ku Paderewskiego

  18 maja 1944 polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii Brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru Benedyktynów na...
video

Kar­ta Praw Cyfro­wych i pol­ski kra­jo­braz poli­tycz­ny — komen­tu­je Andrzej Kumor

W Kanadzie będziemy mieli cenzurę mediów społecznościowych, a w Polsce być może koalicję PiS z Konfederacją, czy coś to zmieni w obecnych uwikłaniach niepodmiotowego...
video

Dobrych kapła­nów wspie­rać, zdraj­ców wyrzucać

Katolicy i Kościół katolicki są obiektem ataku, księża pedofile to zdrajcy, którzy sprzedają owce wilkowi - trzeba ich eliminować ze wspólnoty. Bo otwierają furtkę...
video

Rosz­cze­nia żydow­skie, czy­li: pie­nią­dze lubią spokój

W Warszawie przeszła, demonstracja kilkudziesięciu tysięcy Polaków przeciwko bezzasadnym roszczeniom żydowskim. Polskie MSZ w związku z izraelską notatką medialną o przyjeździe do Polski delegacji...
video

Zwy­cię­stwo nad “Zjed­no­czo­ny­mi Nazistami”

Operacja na języku trwa - druga wojna światowa przekształca się w wojnę ze "zjednoczonymi nazistami"
video

Sta­ty­stycz­ne bajania

Nie biali zarabiają mniej niż biali - alarmują działacze społeczni powołując się na statystyki...
video

Zmarł nauczy­ciel szczęścia

Zmarł Jean Vanier
video

Lider Par­tii Kon­ser­wa­tyw­nej oskar­żo­ny o “nie­to­le­ran­cję”

Rusza przedwyborcza kampania oszczerstw, pomówień i przekłamań. W tym roku będzie agresywnie? - Nasz komentarz