Tuesday, November 30, 2021

Po śnia­da­niu z Grze­go­rzem Brau­nem. Bia­da nam gdy­by­śmy prze­szli na stro­nę nieprzyjaciela

Andrzej Kumor: - Grzegorzu, spotykamy się po… Grzegorz Braun: - Po śniadaniu się spotykamy, to jest tutaj nasza stołówka zakładowa zwana szumnie Restauracją Sejmową, widzieliśmy...
video

Poże­gnal­ny wywiad z Kon­su­lem Krzysz­to­fem Grzelczykiem

Krzysztof Grzelczyk były imigrant "solidarnościowy" w  Kanadzie, kończy swą służbę, jako Konsul Generalny w Toronto. Konsul Grzelczyk dał się poznać jako niestrudzony promotor polskiej sprawy,...
video

Goniec roz­ma­wia ze Sta­ni­sła­wem Michalkiewiczem

O kondycji polskiego narodu oraz możliwościach poprawy położenia Polski ze Stanisławem Michalkiewiczem rozmawia Andrzej Kumor
video

Grze­gorz Braun komen­tu­je dla Gońca

O tym czy praca w Sejmie ma sens i innych tematach. Nasza rozmowa, praktycznie już po fakcie została przerwana przez Straż Marszałkowską, która "dostała polecenie...
video

Na lot­ni­sku w Toron­to jak w PRL za komu­ny — o swo­ich “przej­ściach” opo­wia­da...

Mieszkająca od kilku lat w Polsce Stefania Barua opowiada o "przejściach" na lotnisku i Pearsona w Toronto, dokąd przyleciała, by odwiedzić rodziców i o...

Wspi­nacz­ka jest jak chi­rur­gia — wywiad z 2012 roku

Mateusz Bujak przez znajomych uważany jest za cudownego wariata, kipiący życiem, tryskający energią, latami walczył z własnym bólem, z pasją leczy ludzi w krajach...

Sta­ni­sław Barua: Wyłącz NETFLIX

Niemoralność, amoralność, wyobcowanie, nihilizm, absurd, satanizm i demonizm... Wywiad ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych,...
video

Pasz­por­ty szcze­pion­ko­we — son­da na pla­zie Wisła

Czy osoby zaszczepione powinny się obawiać niezaszczepionych, czy osoby niezaszczepione powinny mieć mniejsze prawa niż zaszczepione, czy czujemy się przymuszani do szczepień przeciwko wirusowi?...
video

Jaki kolor pastyl­ki wybie­rasz — Andrzej Kumor w Two­je Radio Hamilton

O budowaniu nowej tożsamości globalistycznej przy pomocy Cancel Culture i Black Lives Matter na falach Twoje Radio z Hamilton rozmawiają Jolanta Nóżka - gospodarz...
video

Film jako narzę­dzie pro­pa­gan­dy glo­ba­li­stycz­nej i neomarksistowskiej

Wywiad rzeka ze Stanisławem Baruą, autorem obrazu filmowego i telewizyjnego (director of photography), który pracował przy filmach reklamowych, dokumentalnych, i fabularyzowanych serialach dokumentalnych (docu-dramas)...