Sunday, May 22, 2022

Za trzy mie­sią­ce piel­grzym­ka do Midland

GONIEC: Serce rośnie widząc panów, bo to znaczy, że w tym roku pielgrzymka jednak pójdzie;   jak to będzie w tym roku, , ruszyły...

Rol­ling Thun­der z Whi­te Eagles. Otta­wa 2022

        W sobotę, ostatni dzień kwietnia rozmawiamy w Ottawie z uczestnikami Rolling Thunder - rajdu motocyklowego mającego być kontynuacją wołania o przywrócenie swobód obywatelskich, zapoczątkowanego...

Co zosta­ło z Kon­wo­ju Wolności?

Rozmawiamy ponownie z Robertem Barukiem uczestnikiem „Konwoju Wolności” Goniec: Robert spotykamy się ponownie po kilku miesiącach od Konwoju Wolności; rozmawialiśmy przed tym protestem; rozmawialiśmy w...

O. Jacek Cydzik:  Wra­ca­my do nor­mal­ne­go działania

Obchody Dnia Jana Pawła II w Wilnie na Kaszubach zgromadziły okolicznych Polaków oraz licznych dostojnych gości w tym m.in.  o. Jacka Cydzika, opiekuna duchowego...

„To dzię­ki Polo­nii Pol­ska jest roz­sła­wia­na na całym świecie”

Obchody Dnia Jana Pawła II w Wilnie na Kaszubach zgromadziły okolicznych Polaków oraz licznych dostojnych gości w tym m.in. kończącego misję, byłego ambasadora Polski...
video

Lot­ni­cza rewo­lu­cja dzie­łem Pola­ków z Kanady

Drugi już raz po dwuletniej przerwie odwiedzamy firmę Ampere opracowującej rewolucyjne silniki lotnicze w oparciu o koncepcje polskiego wynalazcy Wojciecha Gaj Jabłońskiego. Silniki JEDNOSUWOWE...
video

Medal św. Bra­ta Alber­ta dla Grze­go­rza Waśniewskiego

Medale św. Brata Alberta przyznawane są od 1997 roku przez Fundację im. św. Brata Alberta z Radwanowic za niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Jak głosi komunikat...

Jacek Suli­mier­ski: Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix  rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...
video

Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jackiem Sulimierskim właścicielem firmy doradztwa podatkowego Taxtronix rozmawiamy o nowej sytuacji fiskalnej w kontekście zmian gospodarczych i politycznych. Jacek Sulimierski ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie...

Z cyklu: Nasze losy… Gajew­scy (2)

        Rozmawiamy w domu państwa Elżbiety i Bogdana Gajewskich o emigracji, pracy w Kanadzie i życiu polonijnym.  Wszyscy jesteśmy niezwykli, ale część z nas jest...