Tuesday, November 30, 2021

Nad­cho­dzi era strasz­nych totalitaryzmów

Wszystko wskazuje na to, że świat zmierza do objęcia ludzi kontrolą w chińskim stylu
video

Sta­ni­sław Barua. Polak i Kenij­czyk (cz.1)

O polskości, rasizmie, katolicyzmie i tożsamości rozmawiamy z filmowcem, absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej Stanisławem Baruą, od 20 lat mieszkającym w Kanadzie, zakorzenionym w kulturach...
video

O naucza­niu w polo­nij­nej szko­le w cza­sie lockdownu

Rozmawiamy z Teresą Bielecką nauczycielką w szkole polonijnej im. Mikołaja Kopernika w Mississaudze, przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w Mississaudze Pani Tereso, jak teraz wygląda sytuacja...
video

One Star Away — z Woły­nia, przez Sybe­rię do Indii i USA

Kindle: https://www.amazon.com/gp/product/B08KTVYPK7/ Paperback: https://www.amazon.com/One-Star-Away-Imogene-Salva/dp/B08L3NW8JZ/ Facebook Authors page: https://www.facebook.com/OneStarAwayNovel Urodzona w Nowym Jorku i mówiąca płynnie po polsku córka Polki Józefiny Nowickiej wywiezionej wraz z rodziną do gułagu...

Wspi­nacz­ka jest jak chi­rur­gia — wywiad z 2012 roku

Mateusz Bujak przez znajomych uważany jest za cudownego wariata, kipiący życiem, tryskający energią, latami walczył z własnym bólem, z pasją leczy ludzi w krajach...

45 lat Trans­duc­tion — fir­my Sta­ni­sła­wa Tymińskiego

 - Panie Stanisławie, witam ponownie. Rozmawiamy mniej więcej co dwa lata, ale teraz chyba mieliśmy dłuższą przerwę, a właśnie Pana firma, Transduction obchodzi 45-lecie!         To...

To nie jest jeden naród, któ­ry się podzie­lił, tyl­ko to są obcy… — Andrzej...

Prof. Jaroszyński kreśli krajobraz polskiej bitwy i zmagania o Polskę na tle upadku cywilizacji Zachodu

Karol Wasi­lew­ski: Tur­cy uwa­ża­ją, że w naj­bliż­szym cza­sie świat będzie w per­ma­nent­nej nierównowadze?

Turcję i Rosję nie obowiązuje żaden traktat o wzajemnej pomocy. Występuje tu dychotomia współpracy i rywalizacji. Wynika to z tego, że Turcy uważają, że...

Miej­sco­wi kola­bo­ran­ci– roz­mo­wa z prof. Tade­uszem Pio­trow­skim, auto­rem m.in. książ­ki “Poland’s Holocaust” 

To, co przydarzyło się mojej rodzinie w czasach wojny, dotyczy prawie każdej polskiej rodziny ze Wschodu. Profesor Tadeusz Piotrowski urodził się na Wołyniu, pracuje na...
video

Przy­po­mi­na­my: Paweł Krzysz­kow­ski — kowal wła­sne­go losu

Paweł Krzyszkowski jest bardzo zdolnym młodym Polakiem, który mieszka w St.Catharines i ręcznie kuje topory oraz siekiery, kontynuując w Kanadzie kilkusetletnią tradycję polskiego kowalstwa. Goniec:...