Podróżując na paszporcie kanadyjskim lub amerykańskim do Polski będziemy musieli uzyskać najpierw elektroniczną autoryzację podróży, taką samą jak obecnie zmuszeni są uzyskać Polacy podróżujący w trybie bezwizowym do Kanady.

Obywatele ponad 60 innych krajów, będą musieli uzyskać prawo wjazdu na terytorium krajów Strefy Schengen, w tym Polski. Zgodnie z decyzją Unii Europejskiej, od 2021 roku rusza Europejski System Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

System obejmie obywateli kilkudziesięciu krajów, których mieszkańcy obecnie nie potrzebują wiz, by wjechać nawet na 90 dni na terytorium krajów Strefy Schengen. Oprócz Stanów Zjednoczonych, to m.in. Australia, Argentyna. Brazylia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk czy Nowa Zelandia.

Aplikujący będzie musiał wypełnić w internecie wniosek o wizę, co nie powinno zająć więcej niż kwadrans. Wśród potrzebnych danych będą: numer paszportu, adres internetowy i numer karty płatniczej. Ponadto we wniosku znajdą się pytania dotyczące podróży do stref objętych konfliktami, przeszłości kryminalnej, zawodowej, poprzednich wizyt w krajach Strefy Schengen czy użycia narkotyków.

Po wniesieniu opłaty w wysokości siedmiu euro, system sprawdzi dane aplikującego w katalogach Interpolu. Zezwolenie na podróż ma być wydawane w ciągu minut po wniesieniu opłaty, w wysokości 7 euro.

Jak szacują unijne władze, w przypadku mniej więcej co dwudziestego aplikującego, system nie udzieli zgody w kilka minut. Połowa z tych, którym system jej odmówi, będzie musiała poczekać dłużej, aż zakończy się dodatkowa, indywidualna procedura kontrolna. Reszta, czyli według szacunków co czterdziesty podróżny, nie dostanie prawa wjazdu do krajów UE.

Ciekawe jest jak system europejski będzie się odnosił do osób, które używają narkotyków w krajach czy stanach USA gdzie niektóre z nich są legalne

Władze unijne tłumaczą, że zaostrzenie rygoru wjazdowego, wiąże się z potrzebą “podniesienia poziomu bezpieczeństwa i uniknięcia dalszych problemów z nielegalną imigracją i terroryzmem”. Nie jest tajemnicą, że opłaty wizowe staną się też znaczącą pozycją w dochodach do unijnej kasy. Liczba przyjazdów do strefy Schengen z krajów objętych ruchem bezwizowym sięga 40 mln, z czego 3/4 to Amerykanie.

Według danych rządowych, Polskę odwiedziło w 2017 roku ponad 620 tys. Amerykanów. Wielu z nich to Polacy podróżujący na amerykańskich paszportach.

Stany Zjednoczone utrzymują wizy wjazdowe tylko dla pięciu krajów UE. Oprócz Polską są to: Bułgaria, Chorwacja, Cypr i Rumunia.

ETA (Electronic Travel Authorization) obowiązuje w Kanadzie od roku 2017