W sobotę 1 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie kuratorów Funduszu Milenium Polski Chrześcijańskiej.

Na prezesa ponownie wybrano mec. Marka Malickiego

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej   jest niewyczerpanym źródłem wsparcia Polonii kanadyjskiej – pisał w 50 rocznicę powstania Funduszu jeden z kuratorów Henryk Gadomski. – Porównać go można do pięknego drzewa, które rozrasta się z każdym rokiem, zasilane pracą wyśmienitych ogrodników, każdego roku wydając dwukrotnie obfite owoce. Wiosną finansowe wsparcie otrzymują: organizacje polonijne, szkoły i uniwersytety, zespoły wokalno-taneczne, teatralne i sportowe, biblioteki i wydawnictwa. Jesienią zaś studenci będący członkami polonijnej społeczności oraz beneficjenci funduszy celowych. Historia powstania Funduszu wiąże się z chęcią uczczenia tysiąclecia historycznego istnienia Polski i przyjęcia przez nią chrześcijaństwa.

Więcej przeczytać można tutaj:

http://www.goniec24.com/goniec-zycie-polonijne/item/6514-z%C5%82ote-gody-funduszu-wieczystego-milenium-polski-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej

Ze stypendystką Funduszu Olą Krawiec rozmawialiśmy już wcześniej, w roku 2016, podczas Harcerskiej Akcji Letniej na Kaszubach w Kanadzie.