W sobotę 1 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie kuratorów Funduszu Milenium Polski Chrześcijańskiej.

Na prezesa ponownie wybrano mec. Marka Malickiego

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Fundusz Wieczysty Milenium Polski Chrześcijańskiej   jest niewyczerpanym źródłem wsparcia Polonii kanadyjskiej – pisał w 50 rocznicę powstania Funduszu jeden z kuratorów Henryk Gadomski. – Porównać go można do pięknego drzewa, które rozrasta się z każdym rokiem, zasilane pracą wyśmienitych ogrodników, każdego roku wydając dwukrotnie obfite owoce. Wiosną finansowe wsparcie otrzymują: organizacje polonijne, szkoły i uniwersytety, zespoły wokalno-taneczne, teatralne i sportowe, biblioteki i wydawnictwa. Jesienią zaś studenci będący członkami polonijnej społeczności oraz beneficjenci funduszy celowych. Historia powstania Funduszu wiąże się z chęcią uczczenia tysiąclecia historycznego istnienia Polski i przyjęcia przez nią chrześcijaństwa.

Więcej przeczytać można tutaj:

http://www.goniec24.com/goniec-zycie-polonijne/item/6514-z%C5%82ote-gody-funduszu-wieczystego-milenium-polski-chrze%C5%9Bcija%C5%84skiej

Ze stypendystką Funduszu Olą Krawiec rozmawialiśmy już wcześniej, w roku 2016, podczas Harcerskiej Akcji Letniej na Kaszubach w Kanadzie.