Boże, Ojcze całej ludzkości, wiemy że Twoja Opatrzność losami narodów kieruje, prosimy udziel nam swej łaski, abyśmy dążąc do złączenia się z Tobą we Wspólnocie Świętych w Niebie, mądrze i sprawiedliwie rządzili w naszej ziemskiej wspólnocie.

Boże, Ojcze nasz i Opiekunie, Błogosław Ojczyźnie Naszej Polsce i wszystkim Polakom rozproszonym po całym świecie. Udziel nam łaski i mocy. Zjednocz i nawróć Polaków, by do Polski wracali oraz wlej w nasze serca gorącą miłość, abyśmy ją modlitwą i pracą wspierali oraz zdolni byli do wszelkich dla Niej poświęceń. Spraw Boże Ojcze by Polacy porzucili alkoholizm i nikotynizm i byli przykładem dla innych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Chroń, o Panie Jezu Chryste, Naszą Ojczyznę oraz Jej rząd z prezydentem i premierem na czele od wszelkich wrogów, zdrajców i zła, by nie zagrażało im.

Spraw, prosimy Jezu Chryste, by wszyscy Polacy piastujący kierownicze stanowiska, w partiach, organizacjach państwowych, w wojsku, policji, sądach, urzędach i rządzie, od Sołtysa po Prezydenta, kierowali się zawsze w swojej pracy uczciwością i sumiennością dla dobra polskich rodzin, społeczności lokalnych, całego narodu i Polski, a także by pamiętali, że posiadają mandat, aby mądrze i uczciwie wypełniać powierzone im obowiązki z myślą też o przyszłych pokoleniach.


Niech wszyscy od Sołtysa po Prezydenta pamiętają, że ich praca i obowiązki są służbą dla dobra narodu polskiego i Polski, oraz by pamiętali, że pod koniec życia ziemskiego będą rozliczeni i zdadzą świadectwo przed Bożym Sądem z tego co zrobili, a biada tym, co Polskę zdradzają, rozprzedają i okradają oraz Polaków, co Boga i Ojczyznę mają w sercu uciskają, prześladują i fałszywie osądzają.

Ratuj nas, Panie Jezu Chryste, prosimy, i bądź Królem nam w Polsce jak najszybciej.

Króluj, Rządź, i miej nas wszystkich w Swojej Opiece razem ze swoją Matką Przenajświętszą Maryją, naszą Królową, naszą Matką, Matką Naszego Kościoła i Naszej Ojczyzny, aby po wsze czasy panowało w Niej Prawo Boże, silna wiara, nadzieja i miłość do Boga i Ojczyzny.

Chroń, prosimy, Panie Jezu Chryste Swój Kościół w Polsce i spraw, by nasi Pasterze byli przykładem Świętości, Pasterskiej Misji, Apostolskiego Ubóstwa i Wielkiego Patriotyzmu.

By byli odważni, silni wiarą i żeby poczuli swoją Świętą Moc, by wyrzucić modernizm z Twojego Kościoła w Polsce i przywrocić mu Sakrum, tak jak tego pragniesz i żądasz, Panie Jezu Chryste.

Przebacz nam, Panie Jezu Chryste, brak uszanowania dla Twojej Obecności w Tabernakulum, które usuwamy z centralnego miejsca Twoich Kościołów, oraz przebacz nam wszelkie odejścia od Twojego Świętego Kościoła i Spraw byśmy z powrotem wrócili do korzeni naszej wiary.

Ześlij, o Boże Ojcze, Ducha Świętego na nasze rodziny, dzieci i młodzież, by były wychowywane w prawdziwej historii Naszego Narodu, czystej wierze i miłości do Boga i Ojczyzny, oraz ochraniaj je od złego, by miłość, radość, szczęście, zdrowie i dobrobyt zagościły na zawsze w Polskich Rodzinach.

Niech nasza młodzież bierze przykład z naszych Wielkich Świętych i Wielkich Polaków, i Wielkich Patriotów, którzy oddali życie za Wolną i Niepodległą Polskę.

Spraw, prosimy, Panie Jezu Chryste, by Polacy się wzajemnie szanowali, w potrzebie sobie pomagali, a pozbyli się zazdrości, zawiści, złości, wulgaryzmów, krętactwa, kłamstwa, nieżyczliwości, pazerności, przekupstwa, plotkarstwa, donosicielstwa, głupoty i, najgorszego, zdrady.

By na zawsze w Polskim Narodzie odrodził się Patriotyzm i zapanowała Jedność i Miłość do Boga i Ojczyzny, oraz by Polacy na nowo byli silni Wiarą, Nadzieją i Miłością.

Niech rycerskie cnoty, jak miłość do Boga i Ojczyzny, honor, lojalność, prawość, waleczne serce i ofiarność, nawet do ostatniej kropli krwi, na nowo zagoszczą w  Polskim Narodzie, Odrodzą i Zjednoczą Nas.

Tak nam dopomóż Bóg!!!

Niech będzie Cześć i Chwała na wieki Wszystkim Polakom, którzy od wieków po dni dzisiejsze oddali życie za Wolną, Wielką i Niepodległą Polskę, bowiem ich ofiara już przynosi stokrotne owoce, wielki urodzaj i odrodzenie Patriotyzmu i Miłości do Boga i Ojczyzny w Polskim Społeczeństwie.

Bądźcie Błogosławieni, Silni i Spokojni, wszyscy Ci, którzy żyjecie w prawdzie, prawdę siejecie i walczycie o nią, a tym samym dajecie przykład innym, bowiem wielka chwała i nagroda czeka na Was w Niebie.

Brat Andrzej Weron

Ojcze Nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Święty Michale Archaniele…

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i na zawsze i na wieki wieków x3

Amen.