1 sierpnia w Blackdown Cadet Training Centre przy bazie wojskowej Borden (około 30 km na zachód od Barrie) po raz pierwszy odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszt tęczowej flagi. Zwieńczeniem Gay Pride Week w centrum był marsz równości.

Każdego roku do Blackdown przyjeżdżają tysiące kadetów w wieku od 12 do 18 lat z całej Kanady. W centrum organizowane są obozy letnie. Młodzi kadeci uczą się sztuki przetrwania, musztry, mają też zajęcia sportowe. W tym roku przygotowano dla nich dodatkową atrakcję – celebrację kultury LGBTQ. Zastanawiające, że wcześniej nie powiadomiono o tym ani uczestników, ani ich rodziców. Ze strony fejsbukowej Blackdown Cadets wynika, że celebracje Gay Pride zostały wprowadzone pod pretekstem „inicjatywy antybullingowej”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU