Osoby, które ubiegają się o status stałego rezydenta, są proszone o wymienienie wszystkich członków swojej rodziny (małżonka, partnera, dzieci), nawet jeśli krewni nie mieszkają z nimi w Kanadzie. Aplikanci nie zawsze jednak podają dane wszystkich osób. Powody mogą być różne, ale konsekwencje są dość poważne – pominięte osoby nie mogą być potem sponsorowane przez wnioskodawcę.

9 września rozpoczął się projekt pilotażowy, który ma ułatwić sponsorowanie niezadeklarowanych wcześniej członków rodzin. Potrwa dwa lata. Uchodźcy przesiedleni do Kanady, osoby, którym przyznano azyl w Kanadzie oraz osoby, które były sponsorowane przez małżonka, partnera lub dziecko, będą mogły teraz sponsorować swoich niezadeklarowanych dotychczas członków najbliższej rodziny (małżonek, parter, dziecko). Celem pilotażu jest łączenie rodzin. Rząd mówi, że nie chce karać nowych imigrantów i zakazywać im wjazdu do Kanady tylko dlatego, że ktoś z rodziny ich nie zgłosił w odpowiednim czasie.PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU