Kanclerz III Rzeszy Adolf Hitler zalegalizował aborcję na okupowanych ziemiach polskich.  To było 9 marca 1943 r. W Niemczech i na ziemiach polskich włączonych do Rzeszy aborcja była dalej przestępstwem!  Nowe, postępowe, hitlerowskie “prawo” dotyczyło tylko Polek i innych kobiet niższych rasowo!  Niemek nie… Po raz pierwszy w dziejach na ziemi polskiej można było “legalnie” zabijać nienarodzone dzieci!

Erhard Wetzel, niemiecki “ekspert” od polityki ludnościowej, zalecał nakłanianie Polek do zabijania nienarodzonych: Spędzanie płodu musi być na całym obszarze Polski niekarane.  Srodki służace do spędzania płodu i środki zapobiegawcze mogą być w każdej formie publicznie tolerowane, przy czym nie może to pociągać za sobą jakichkolwiek policyjnych konsekwencji.  Przeciwko instytucjom i osobom, które trudnią się zawodowo spędzaniem płodu, nie powinny być wszczynane policyjne dochodzenia.  Poprzez środki propagandy, a w szczególności przez prasę, radio, kino, ulotki, krótkie broszury, odczyty uświadamiające itp. należy stale wpajać w ludność myśl, jak szkodliwa rzeczą jest posiadanie wielu dzieci.  Powinno się wskazywać koszty, jakie dzieci powodują, mówić, co można by zdobyć dla siebie za te wydatki.  Można wskazywać na wielkie niebezpieczeństwa dla zdrowia, które mogą grozić kobiecie przy porodzie…  Wetzel czułby się w dzisiejszej Polsce jak ryba w wodzie!  Znamy dziś dobrze te argumenty!  Nie znaliśmy tylko ich źródła!

Fundacja Pro – Prawo do Życia pokazała przed paru laty, na wystawie “Wybierz Zycie”, zdjęcia “usuniętych” nienarodzonych.  Zestawiła je ze zdjęciami dzieci, ofiar wojen, zamachów.  Pisano wtedy, że ekspozycje na ulicach polskich miast wzbudzały kontrowersje ze względu na drastyczność pokazywanych zdjęć, a przedstawicieli Fundacji ciągano po sadach!  Co jest w opinii obłudnych kłamców “drastyczne”: krwawe ludzkie strzępy czy fakt, że początek aborcji w Polsce dał Hitler, o czym informowała wystawa?

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

 Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego

 „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Komendant Grzegorz Waśniewski