Urząd statystyczny podał w piątek, że w kwietniu gospodarka straciła 1 993 800 miejsc pracy, a kolejne miliony zostały zredukowane do niepełnego wymiaru godzin.

Stopa bezrobocia wzrosła do 13,0 procent, podczas gdy w marcu wynosiła 7,8 procent

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Utrata miejsc pracy w kwietniu rozprzestrzeniła się poza sektor usług, obejmując budownictwo i wytwórczość.

Stopa bezrobocia wyniosłaby 17,8 procent, gdyby doliczono do statystyki  1,1 miliona osób, które  zaprzestały  szukania pracy – w sytuacji, gdy zamknięcie gospodarcze ograniczyło możliwości zatrudnienia.

W sumie w kwietniu ponad jedna trzecia ludzi zdolnych do pracy, albo nie pracowała lub miała ograniczone godziny zatrudnienia.

Mniejsze firmy zdefiniowane jako zatrudniające mniej niż 20 osób straciły 30,8 procent pracowników, średnie firmy zwolniły 25,1 procent pracowników, a duże firmy odnotowały spadek zatrudnienia o 12,6 procent.

Najbardziej dotknięte sektory to handel detaliczny, hotele, restauracje i bary.