Fetysz nauki

Niczym egipscy kapłani ciemny tłum, coraz częściej epatuje się nas autorytetem nauki, nie próbując przekonywać. Nauka to, nauka tamto, “naukowcy nam powiedzieli” i dlatego robimy tak i tak. Jest to kolejny etap ogłupiania społeczeństwa, w którym poziom oświaty zmniejsza się coraz bardziej. Nauka to ciąg teorii, prawdziwość wielu z nich jest “tymczasowa” do momentu bycia zastąpionym przez kolejne. Na dodatek, naukowcy, podobnie, jak wszyscy inni ludzie są “do kupienia” i często starają się zadowolić tych, którzy rozdzielają granty lub finansują w inny sposób ich badania.