Prawa pracowników i obowiązki pracodawców stają się tematem na czasie, gdy mówimy o otwieraniu kolejnych sektorów gospodarki. Adam Savaglio z Scarfone Hawkins LLP i Lior Samfiru z Samfiru Tumarkin LLP, prawnicy specjalizujący się w prawie pracy, starają się rozwiać kilka podstawowych wątpliwości.

Po pierwsze, czy pracownicy muszą wracać do pracy, jeśli zostaną o to poproszeni, czy też mogą w dalszym ciągu pracować zdalnie z domu? Większość pracowników musi wrócić, zakładając że pracodwaca spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa nałożone przez rząd. Są jednak pewne wyjątki. To pracownicy mający pod opieką dzieci, którym nie mogą zapewnić opieki w inny sposób. Takie osoby nie muszą wracać do pracy, mogą dalej pobierać rządowe zasiłki i nie obawiać się utraty pracy.

Pracownicy nie mają też obowiązku zgadzać się na pracę na zmniejszonym etacie lub za niższym wynagrodzeniem. Takie zmiany powinny być wprowadzane za porozumieniem stron. To tak naprawdę zmiana umowy o pracę.

Kolejne wątpliwości mogą wiązać się z dotarciem do pracy. Jest to legalny obowiązek pracownika, ale wypełnienie go może być trudne, jeśli pracownik nie ma samochodu, a obawia się o swoje bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej. W takich wypadkach w interesie pracodawcy jest zachowanie pewnej elastyczności, mówi Savaglio. W obecnych czasach współpraca miedzy pracodawcą a pracownikiem powinna być obowiązkiem, dodaje.

Czego pracownicy mogą oczekiwać od swoich pracodawców, gdy przyjdzie czas powrotu do pracy? Przede wszystkim pracodawca musi przestrzegać wymagań rządowych i wymagań organów służby zdrowia, które mogą być różne dla różnych branż. Na przykład obecnie w Manitobie sklepy mogą być otwarte, ale pod warunkiem, że przebywa w nich o połowę mniej osób niż zwykle, podobnie ogródki w restauracjach. W Ontario sklepy z wejściem od ulicy będą mogły prowadzić sprzedaż, ale pod warunkiem odbioru towaru na zewnątrz pod drzwiami.

Co może zrobić pracownik, któremu wydaje się, że jego pracodawca nie przykłada się do ochrony zatrudnianych osób przez zakażeniem? Może pełnoprawnie odmówić wykonywania obowiazków, a jeśli to zrobi, firma jest zobowiązana do wezwania inspektora z ministerstwa pracy. Ten oceni, czy praca rzeczywiście jest niebezpieczna.

Czy pracownik musi powiedzieć pracodawcy, że chorował na COVID-19? Nie musi, jeśli wyzdrowiał przed powrotem do pracy. Jeśli jednak osoba w ostatnim czasie mogła być narażona na styczność z koronawirusem, ma obowiązek poinformowania o tym pracodawcy. Chodzi o to, żeby świadomie nie narażać innych na możliwość zakażenia. Osoba, która świadomie naraża współpracowników, może być pociągnięta do odpowiedzialności.