W USA budzą się demony

Ostatnie wypadki w Kenoshe świadczą o postępującej radykalizacji i polaryzacji amerykańskiego społeczeństwa, która wkrótce może uniemożliwić normalny proces polityczny