Prowincja Ontario ogłosiła, że w czwartek, 5 listopada przedstawi swój budżet na 2020 r.

Premier Doug Ford twierdzi, że nowa ustawa finansowa zapewni bardzo potrzebne wsparcie rodzinom, pracownikom i pracodawcom.

„Aby rozpocząć drogę ku gospodarczemu ozdrowieniu, potrzebujemy zdrowej siły roboczej. Dlatego właśnie podczas tej pandemii na pierwszym miejscu postawiliśmy zdrowie i bezpieczeństwo każdego mieszkańca Ontario ”- powiedział Ford na poniedziałkowym briefingu dotyczącym COVID-19.

„Przywrócenie ludzi do pracy, tworzenie większej liczby miejsc pracy i przyciąganie inwestycji to również ważne priorytety naszego rządu. Nadchodzący budżet zapewni równowagę, która skupi się na dalszej ochronie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich, a jednocześnie stworzeniu odpowiednich warunków dla naszego ożywienia gospodarczego ”.

Minister finansów Rod Phillips powiedział, że budżet będzie trzyletnim planem działania na rzecz walki z COVID-19, zapewniając mapę drogową do naprawy gospodarczej po pandemii.

Prowincja opóźniła swój budżet, który pierwotnie miał zostać opublikowany w marcu, z powodu pandemii, a zamiast tego przedstawila jedynie aktualizację fiskalną dotyczącą COVID-19.

Rząd postępowo-konserwatywny zapowiedział w marcu, że do końca roku finansowego 2020-2021  deficyt osiągnie 20,5 miliarda dolarów .

Phillips   w sierpniu już stwierdził, że z powodu dodatkowych wydatków wymaganych przez trwającą pandemię, liczba ta sięgnie 38,5 miliarda dolarów.