W opublikowanym 30 marca br. corocznym raporcie w sprawie przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach Departament Stanu kilkakrotnie wymienił prezydenta RP.

Jak można przeczytać w raporcie zamieszczonym na stronie internetowej Departamentu Stanu, Andrzejowi Dudzie wytknięto wypowiedź z 8 lipca 2020 roku, z okresu kampanii wyborczej, przeciwko zaspokojeniu roszczeń żydowskich do tzw. mienia bezspadkowego. „Prezydent Andrzej Duda odniósł się do kwestii restytucji, stwierdzając, że rząd nie zapłaci odszkodowań za majątek bezspadkowy oraz deklarując, że nie zaakceptuje żadnego prawa, które uprzywilejowałoby jakąkolwiek grupę etniczną ponad innymi” – napisano w raporcie. W dokumencie zacytowano też wypowiedź głowy polskiego państwa: „Jeśli ktoś chce odszkodowania, niech zwróci się do tych, którzy wywołali II wojnę światową”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Kolejnym punktem raportu, w którym skrytykowano Andrzeja Dudę, był rozdział pt. „Akty przemocy, kryminalizacja i inne nadużycia związane z orientacją seksualną i tożsamością płciową”. Zdaniem Departamentu Stanu 13 lipca ub. roku prezydent RP dopuścił się „homofobicznych” i skierowanych przeciwko LGBTI wypowiedzi, gdy stwierdził, że „ideologia LGBT” jest formą „neobolszewizmu” i jest „jeszcze bardziej destrukcyjna” niż sam komunizm. Dudzie wytknięto też wypowiedź z 1 lipca ub. roku o tym, że adopcja dzieci przez pary tej samej płci stanowi eksperymentowanie na dzieciach i ich niewolenie. W rozdziale tym zacytowano także podobne wypowiedzi innych polskich urzędników i parlamentarzystów obozu rządzącego: Przemysława Czarnka, Janusza Kowalskiego, Joachima Brudzińskiego, Dariusza Piontkowskiego i Jarosława Kaczyńskiego.

Andrzeja Dudę wymienia się w raporcie także w kontekście stronniczości telewizji publicznej w czasie prezydenckiej kampanii wyborczej. Departament Stanu odnotował opinię OBWE o tym, że nadawca publiczny „nie zapewnił wyważonego i bezstronnego przekazu, a raczej służył jako narzędzie kampanii urzędującego [prezydenta]”.

Raport Departamentu Stanu poruszył także szereg innych kwestii, w tym niewłaściwego postępowania policji -wspomniano m.in. o starciach na ubiegłorocznym Marszu Niepodległości i o zachowaniu funkcjonariuszy wobec uczestników protestów przeciwko lockdownowi. We wspomnianym rozdziale o „nadużyciach” wobec LGBT wspomniano o zatrzymaniu przez policję uczestników demonstracji przeciwko aresztowaniu aktywisty LGBT ps. Margot. Uwadze dyplomacji USA nie uszły przypadki napaści na osoby LGBT, przypadki dyskryminacji z powodu narodowości lub koloru skóry oraz przyjmowanie przez polskie samorządy uchwał wymierzonych w ideologię LGBT.

W odniesieniu do Kanady w sekcji dotyczącej… Poszanowania swobód obywatelskich,w tym wolności ekspresji i wolności prasy czytamy :

Section 2. Respect for Civil Liberties, Including:
A. FREEDOM OF EXPRESSION, INCLUDING FOR THE PRESS

In June police arrested Andrzej Kumor, the publisher of Ontario Polish-language publication Goniec, related to anti-Semitic statements he published online. According to B’nai Brith Canada, police warned Kumor that he would be criminally charged for willful promotion of hatred if he published any additional anti-Semitic material, and he was released without charges. He later reportedly removed all anti-Semitic materials from Goniec’s online platforms.

INTERNET FREEDOM
The government did not restrict or disrupt access to the internet or censor online content, and there were no credible reports that the government monitored private online communications without appropriate legal authority.