Rząd federalny podaje, że w lutym deficyt budżetowy wzrósł do 282,6 miliardów dolarów. To wynik z 11 miesięcy (od kwietnia 2020 do lutego 2021) roku budżetowego 2020-21. Rok budżetowy zamykany jest z końcem marca. Dla porównania deficyt w analogicznym okresie roku budżetowego 20219-20, czyli jeszcze przed pandemią, wynosił 7 miliardów.

W swoim miesięcznym monitorze rząd tłumaczy, że deficyt odzwierciedla bezprecedensową sytuację gospodarczą i konieczność ponoszenia wydatków w sytuacji kryzysowej.

Wydatki programowe wynosiły 515 miliardów i były prawie dwa razy wyższe niż rok wcześniej. W tym dopłaty do pensji stanowiły 71,2 miliarda, a zasiłki dla poszkodowanych pracowników, rodzin i seniorów – 96,8 miliarda.

Po stronie dochodów departament finansów odnotował 264,9 miliarda dol., to jest o 43,5 mld mniej niż w poprzednim roku. Wpływy do rządowej kasy zmalały ze względu na mniejsze dochody z tytułu podatków dochodowych i podatków od sprzedaży, do tego doszły mechanizmy odraczania płatności podatku i ogólny spadek aktywności ekonomicznej.

Dług Kanady netto na koniec lutego sięgnął kwoty ponad 1,1 biliona dolarów.