Rząd Alberty nakazał wszystkim czterem instytucjom badawczym prowincji zawieszenie wszelkich nowych partnerstw badawczych z reżimem komunistycznym w Chinach.

Konserwatywny minister wyższej edukacji  Demetrios Nicolaides podkreślił w e-mailu do uniwersytetów., że „badania prowadzone w instytucjach policealnych finansowanych przez podatników Alberty mogą zostać wykorzystane do osłabienia Kanady i jej demokratycznych sojuszników oraz do ułatwienia Chińskiej Republice Ludowej naruszania praw człowieka w jej kraju”

„W tym celu”, czytamy w wiadomości e-mail, „Proszę, aby Państwa instytucje wstrzymały dążenie do wszelkich nowych lub odnowionych partnerstw z podmiotami powiązanymi z ChRL / CCP, dokonały dokładnego przeglądu relacji Państwa instytucji z podmiotami potencjalnie powiązanymi z ChRL / CCP i dopilnuj, aby te stałe partnerstwa były zgodne z rygorystycznymi ocenami ryzyka i należytą starannością ”.

Ta decyzja wywoła falę reakcji na arenie międzynarodowej i krajowej.  Rząd Alberty wyznaczył uniwersytetom 90-dniowy termin na przedstawienie informacji o wszystkich bieżących umowach z państwem chińskim oraz o tym, co trzeba zrobić, aby je anulować.