Justin Trudeau i jego partia wygrali trzecią kadencję. Liberałowie zamierzają wydać miliardy dolarów, by odbudować kraj po pandemii. Ich program skupiał się wokół sześciu głównych zagadnień – pandemia, zmiany klimatu, mieszkalnictwo, ochrona zdrowia, gospodarka i pojednanie. Oto podsumowanie obietnic, które składali w czasie kampanii.

  1. Pandemia – liberałowie zamierzają wydać 9 miliardów dolarów na szkolenia i podwyżki płac dla tysięcy nowych opiekunów osobistych. Ponadto pracownicy federalni mają obiecane 10 płatnych dni chorobowych, poprawę wentylacje w szkołach i ochronę prawną dla firm, które będą wymagać szczepień od swoich pracowników. Szykuje się wydatek 100 milionów dolarów na zbadanie długoterminowego wpływu COVID-19 na zdrowie, również w przypadku osób, które chorowały długo, a także chorych z różnych grup wiekowych. Prowincje mają otrzymać 1 miliard dolarów na wdrażanie paszportów szczepionkowych.
  2. Mieszkalnictwo – Trudeau i jego partia obiecują zbudować lub wyremontować 1,4 miliona domów przez następne cztery lata, a także przeznaczyć dodatkowo 2,7 miliarda na National Housing Co-investment Fund. Zakazane ma być składanie ofert “w ciemno”, a kupujący mają mieć dostęp do nowych pożyczek i grantów, na które rząd wyda 1 miliard dolarów.
  3. Ochrona zdrowia – liberałowie powtarzali, ze zagwarantują wszystkim Kanadyjczykom dostęp do lekarzy rodzinnych i sprawią, że każdy będzie mógł wykupić sobie przepisane leki. Na polepszenie standardów w domach opieki długoterminowej przeznaczone zostanie 3 miliardy dolarów przez pięć lat. W kwestii zdrowia psychicznego społeczeństwa po COVID-19, Trudeau obiecuje 150 milionów dolarów na projekty związane z terapią i PTSD oraz 4,5 miliarda przez pięć lat na Canada Mental Health Transfer. Ma być też uruchomiona specjalna trzycyfrowa infolinia kryzysowa.
  4. Gospodarka – liberałowie mówią o wdrożeniu szeregu zachęt finansowych, które mają zachęcić Kanadyjczyków do powrotu do pracy i przyczynić się do przywrócenia miliona miejsc pracy. Większość zasiłków związanych z pandemią ma być przedłużona na jesień 2021, w tym zasiłki dla przedsiębiorstw i pracowników, którzy nie pracują z powodu pandemii.
  5. Pojednanie – ludność rdzenna ma obiecane 18 miliardów dolarów przez pięć lat na poprawę warunków bytowych i tworzenie nowych możliwości rozwoju. Trudeau zapowiada też zwalczanie przyczyn zaginięć i zabójstw kobiet wywodzących się z ludności rdzennej, wśród których wymienia ubóstwo, problemy mieszkaniowe i zatracanie dziedzictwa kulturowego. Partia podkreśla też potrzebę ciągłego polepszania dostępu do wody pitnej w rezerwatach.
  6. Zmiany klimatu – Nowy rząd obiecuje zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w ciągu dekady o 40-45 proc. względem poziomu z 2005 roku. Do 2050 roku krajowa emisja ma wychodzić na zero. Należy się spodziewać wzrostu opłat węglowych i nacisków na zmniejszenie emisji przez sektory związane z paliwami kopalnymi. Program rabatów na samochody elektryczne ma kosztować 1,5 miliarda dol.
PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU