Wczo­raj boha­te­ro­wie, dzi­siaj bezrobotni…

Pro­test pra­cow­ni­ków Coper­ni­cus Lodge

36% pra­cow­ni­ków Coper­ni­cus Lod­ge zwol­nio­nych. Sytu­acja jest trudna