Colin Carrie, poseł Oshawa, Ontario, poinformował w mediach społecznościowych , że w ciągu minionych kilku tygodni otrzymywał telefony, wiadomości online i osobiste wizyty od wyborców – z których większość jest podwójnie lub potrójnie zaszczepiona – którzy wyrażali obawy, że nakazany przez rząd wymóg szczepień przeciwko COVID-19 „przekracza wszelkie granice”, podobnie jak idea „podatku dla niezaszczepionych”,

„Coraz częściej  wyborcy są zaniepokojeni – a nawet urażeni – tonem i charakterem niedawnych komentarzy premiera i niektórych jego  ministrów, zwłaszcza ich wyraźnych wysiłków, by podzielić Kanadyjczyków poprzez wyzwiska, demonizację naszych nieszczepionych rodzin i przyjaciół” – napisał Carrie w oświadczeniu wydanym 21 stycznia.

The Epoch Times zwrócił się do Kancelarii Premiera o komentarz, ale nie otrzymał odpowiedzi do czasu publikacji.

Carrie powiedział, że ​​„nieuzasadnione i wyraźnie obraźliwe” jest dla Trudeau stwierdzenie, że nieszczepieni ludzie “zaprzeczają nauce” i określenie ich mianem „ekstremistów” , jak to zrobił podczas wywiadu dla francuskojęzycznego programu La semaine des 4 Julie we wrześniu 2021.

Carrie przyznaje, że uwagi Trudeau są „równoznaczne z podżeganiem do nienawiści wobec możliwej do zidentyfikowania grupy osób”, co według podlega karze na mocy art. 319 kanadyjskiego kodeksu karnego i może skutkować karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Zauważył, że te wypowiedzi sprawiły, że wielu Kanadyjczyków boi się o swoje bezpieczeństwo, pracę, , a niektórzy boją się odwetu lub są przedmiotem kpin lub nienawiści w przestrzeni publicznej,  nawet wśród własnych przyjaciół czy  rodziny.

„Nikt nie powinien być dyskryminowany ani narażony na groźby, znęcanie się, wyśmiewanie lub nienawiść z powodu swobody wyboru” – stwierdził Carrie.

Dodał, że zdecydowana większość tych, którzy pozostają nieszczepieni, nie jest zwolennikami teorii spiskowych ani tak zwanymi „antyszczepionkowcami”. Raczej „wielu z nich ma uzasadnione, przemyślane, szczere obawy dotyczące swojego zdrowia własnego, swoich dzieci lub rodzin”.

„Wiele osób uważa, że ​​skandaliczne oświadczenia premiera miały na celu promowanie nienawiści wobec możliwej do zidentyfikowania grupy obywateli – a konkretnie – wobec osób, które z jakiegokolwiek powodu nie są zaszczepione” – powiedział Carrie.

„W imieniu moich wyborców i tych Kanadyjczyków, którzy są rozgniewani – i zasmuceni – z powodu nienawistnego języka i demonizujących Słów premiera, wezwałem komisarza naszych krajowych sił policyjnych do przestrzegania prawa i Kanadyjskiej Karty Praw i Wolności oraz do zbadania czy premier nie wykorzystał swojej pozycji do zastraszania, upokorzenia lub demonizowania części kanadyjskiego społeczeństwa ”.

Za The Epoch Times