Kana­da  w nie­dzie­lę, po raz pierw­szy od 1986 roku zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do Mistrzostw Świa­ta w pił­ce nożnej

Cyle Larin, Tajon Bucha­nan i Junior Hoilett strze­li­li bram­ki,  w zwy­cię­skim meczu z dru­ży­ną z Jamaj­ki,  na BMO Field. Bram­ka samo­bój­cza Jamaj­ki w 89. minu­cie dopeł­ni­ła wynik.

Histo­rycz­ne zwy­cię­stwo przy­szło 37 lat po tym, jak Kana­da zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do Mistrzostw Świa­ta 1986 w Mek­sy­ku, poko­nu­jąc Hon­du­ras 1:0 14 wrze­śnia 1985 r. w St. Joh­n’s w Holandii.

Reklama