Wszyst­ko o mio­dzie i psz­czo­łach w Cen­trum JPII w Mississaudze

Jak roz­po­znać dobry miód? Jak zacząć hodo­wać psz­czo­ły — wszyst­ko o psz­cze­lar­stwie pod­czas festi­wa­lu Bee with the Cre­dit Union w Cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mississaudze