Kanada uczestniczy w programie pilotażowym Światowego Forum Ekonomicznego – digitalizacji dokumentów tożsamości w celu ułatwienia podróży. Jest to część coraz bardziej domykającej się sieci całkowitej inwigilacji ludzi. O niebezpieczeństwach takich rozwiązań mówi Andrzej Kumor w swoim wideofelietonie