Ontario ma nadzieję złagodzić presję związaną z opieką zdrowotną poprzez zwiększenie liczby publicznych przychodni w prywatnych klinikach, rezygnację z egzaminów i opłat rejestracyjnych dla pielęgniarek wykształconych zagranicą oraz wysyłanie pacjentów czekających na łóżko  opieki długoterminowej do domu, który nie jest przez nich wybrany.

W czwartek minister zdrowia Sylvia Jones ogłosiła plan, którego celem jest zatrudnienie większej liczby pracowników służby zdrowia, zwolnienie łóżek szpitalnych i zmniejszenie list oczekujących na zabiegi chirurgiczne. Plan pojawia się, w sytuacji gdy braki personelu pielęgniarskiego spowodowały, sporadyczne zamykanie oddziałów ratunkowych w całej prowincji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, rząd planuje wprowadzić przepisy, które pozwolą pacjentom przyznać łóżko w „tymczasowym” domu, w czasie gdy oczekują oni na miejsce w preferowanym przez siebie domu. 300 łóżek, które były wykorzystywane do izolacji COVID-19 i udostępni się osobom na listach oczekujących, i ponoć istnieje potencjał, aby to zrobić z 1000 dodatkowych łóżek w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Jednak minister opieki długoterminowej Paul Calandra powiedział, że ustawodawstwo nie zmusi nikogo, kto nie chce do opuszczenia szpitala, ani nie wprowadzi „żadnych zmian na liście oczekujących”.

Calandra powiedział również, że ustawodawstwo „pozwoli nam kontynuować rozmowę” o tymczasowym przenoszeniu pacjentów do domów, gdy nie wymagają już opieki szpitalnej, ale preferowany przez nich dom opieki długoterminowej nie jest jeszcze dostępny.

Dokument określa większą rolę usług świadczonych prywatnie, ale publicznie finansowanych, przy czym rząd twierdzi, że zainwestuje więcej w zwiększenie liczby operacji w szpitalach pediatrycznych i istniejących prywatnych klinikach objętych OHIP. Rozważa również możliwości dalszego zwiększenia możliwości chirurgicznych poprzez zwiększenie liczby tych zabiegów wykonywanych w „niezależnych placówkach opieki zdrowotnej”.

Ontario nie wyklucza prywatyzacji służby zdrowia.

Jones nie odpowiedziała bezpośrednio na pytanie, czy rozważy dopuszczenie większej liczby prywatnych klinik w Ontario. „Opieka zdrowotna będzie nadal zapewniana mieszkańcom Ontario poprzez korzystanie z karty OHIP” – stwierdziła.

Prowincja tymczasowo pokryje koszty egzaminów, wniosków i rejestracji dla pielęgniarek przeszkolonych zagranicą oraz emerytowanych, oszczędzając im do 1500 dolarów i planuje zainwestować do 57,6 miliona dol. w ciągu trzech lat, aby zwiększyć liczbę pielęgniarek pracujących w domach opieki długoterminowej .

Jones powiedziała, że ​​oczekuje dziś planu zarówno od College of Physicians and Surgeons of Ontario, jak i College of Nurses of Ontario, w jaki sposób zamierzają przyspieszyć aplikacje tych specjalistów, którzy wciąż czekają na akredytację i licencję w Ontario.