Po spotkaniu w Royal York Hotel w Toronto, wychodzących dygnitarzy “powitała” głośna grupa protestujących. Skandująca wynoś się z naszego kraju…
Uwaga na język.