Z nowego raportu Farm Credit Canada (FCC) wynika , że ​​średni koszt gruntów rolnych w Kanadzie wzrósł od ubiegłego roku o ponad 12% .

Między lipcem 2022 r. a czerwcem 2023 r. ceny wzrosły o 12,2 proc. Według FCC ta tendencja wzrostowa utrzymuje się pomimo wysiłków mających na celu kontrolowanie inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych.

„Nawet jeśli wyższe stopy procentowe powoli zmniejszają siłę nabywczą kupujących, ograniczona dostępność gruntów rolnych na sprzedaż generalnie nadal powoduje wzrost cen” – napisali analitycy.

„Wyższe koszty pożyczek oraz presja na gospodarkę kanadyjską i światową sprawiły, że gospodarstwa rolne ostrożnie podchodzą do wydatków kapitałowych i inwestycji. Z drugiej strony ograniczona podaż gruntów rolnych dostępnych na sprzedaż i duże dochody gospodarstw przyczyniły się do wzrostu wartości gruntów w pierwszym półroczu 2023 r.”.

Najwyższy wzrost cen gruntów rolnych, 17%, odnotowano w Saskatchewan.

„Saskatchewan jest liderem w kraju pod względem średniego wzrostu wartości gruntów rolnych w pierwszej połowie roku na poziomie 11,4%. Większość regionów odnotowała wzrosty w przedziale 7–11%, co wskazuje na stosunkowo stały popyt w całej prowincji” – napisała FCC.

„Najsilniejszym popytem wyróżniał się region północno-wschodni, który przełożył się na ponadprzeciętny wzrost w porównaniu z resztą województwa. Niskie opady doprowadziły ostatnio do zwiększonego zapotrzebowania na ciężkie gleby gliniaste, gdzie zatrzymywanie wilgoci nagradzane jest wyższymi cenami.

Na drugim miejscu znalazła się Manitoba, w której ceny gruntów rolnych wzrosły o 12,8%.

„Istnieją dowody na to, że podwyższone ceny gruntów w połączeniu z wyższymi stopami procentowymi prowadzą do spowolnienia sprzedaży. Południowe wybrzeże, najdroższy region Kolumbii Brytyjskiej, odnotowuje niewielki spadek wartości gruntów, podczas gdy w innych regionach wartość gruntów utrzymuje się na stałym poziomie lub nieznacznie rośnie”.