Wewnętrzny raport Królewskiego Kolegium Lekarzy i Chirurgów Kanady proponuje nowy model, który w ramach „wizji przyszłości medycyny” przedkładałby sprawiedliwość społeczną nad ekspertyzę medyczną.

Raport na temat równości, różnorodności, włączenia społecznego i dostępności, który udostępniono w mediach społecznościowych, został sporządzony przez dr Ritika Goel , lekarza rodzinnego z Akademickiego Zespołu ds. Zdrowia Rodzinnego St. Michael’s Hospital na Uniwersytecie w Toronto.
Stwierdza się w nim, że system opieki zdrowotnej utrwala „przemoc strukturalną” wobec osób marginalizowanych.

„Nowy model CanMEDS miałby skupiać się na wartościach, takich jak przeciwdziałanie uciskowi, rasizmowi i promowanie sprawiedliwości społecznej, a nie na wiedzy medycznej” – czytamy.

Jak podaje strona internetowa uczelni, CanMEDS to platforma wyjaśniająca umiejętności wymagane od lekarzy, aby zaspokajać potrzeby pacjentów w zakresie opieki zdrowotnej . Raport stanowi krok w stronę aktualizacji wymogów, które zostały wprowadzone w 2015 roku.
Nowe wymagania, nazwane CanMEDS 2025, to projekt mający na celu zmianę ram kompetencji lekarzy organizacji, aby „wspierać cele przeciwdziałania rasizmowi i uciskowi” oraz „wspierać cel, jakim jest równość, różnorodność, włączenie społeczne i dostępność”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W raporcie dr Goela zauważono, że kompetencje można zreorganizować i zmodyfikować tak, aby „obejmowały nauczanie krytycznej refleksji i autorefleksji”, a także instruowały lekarzy w zakresie równości i orzecznictwa, aby mogli „bardziej skutecznie angażować się w działania  na rzecz zmian społecznych.

Taki model CanMEDS umożliwiłby szkołom medycznym odpowiednie osadzenie w całym nauczaniu aspektów sprawiedliwości społecznej, przeciwdziałania uciskowi, orzecznictwa i równości, a tym samym nauczenie przyszłych lekarzy, jak włączać takie myślenie do wszystkich swoich działań klinicznych, dydaktycznych i badawczych w pracy” – czytamy w raporcie.

Jeffrey Flier, były dziekan Harvard Medical School, skrytykował raport w mediach społecznościowych.„Dla stowarzyszenia medycznego lub szkoły medycznej przedkładanie „sprawiedliwości społecznej” nad wiedzę medyczną oznacza uznanie się za niezdolnego do pełnienia roli zawodowej” – napisał 24 listopada  a X , dawniej Twitterze.
David Jacobs, prezes Stowarzyszenia Radiologów w Ontario, który jako pierwszy opublikował raport, nazwał  propozycję „szaloną”.

„Istnieje propozycja grupy EDI [Equity, Diversity, Inclusion], aby przedłożyć sprawiedliwość społeczną nad wiedzę medyczną. To szaleństwo” – napisał.

W raporcie podano definicję antyrasizmu, stwierdzając, że „rzuca ona światło na struktury rasizmu zakorzenione w usprawiedliwianiu kolonializmu, niewolnictwa i białej supremacji” oraz ma na celu przezwyciężenie „niesprawiedliwych rasowo skutków” i „nierównowagi sił”.

Z raportu wynika, że ​​celem CanMEDS 2025 jest promowanie „szerszej zmiany kulturowej, która jest niezbędna w tym zawodzie”.