Danielle Smith zapowiedziała, że ​​Alberta stworzy także biologiczne ligi sportowe wyłącznie dla kobiet i będzie wymagać zgody rodziców na zmianę zaimków lub uczęszczanie na edukację seksualną w szkołach

Premier Alberty Danielle Smith ogłosiła w środę nową politykę w zakresie ujawniania zaimków w szkołach, oprócz innych zasad dotyczących leczenia osób transpłciowych i uprawiania sportu.

Nowa polityka Alberty wykracza poza ostatnie posunięcia w innych prowincjach. W siedmiominutowym filmie przesłanym do X w środę po południu Smith powiedziała, że prowincja zakazuje medycznych terapii wobec niektórych nieletnich osób transpłciowych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Jako premier tej prowincji chcę, aby każdy mieszkaniec Alberty, który identyfikuje się jako osoba transpłciowa, wiedział, że bardzo mi na nim zależy i akceptuję go takim, jakim jest. Dopóki będę przewodzić tej prowincji, zapewnię wam wsparcie i ochronę waszych praw” – zapewnia Smith w nagraniu.

W czwartek premier ma odpowiedzieć na pytania reporterów dotyczące tej polityki. Oto, co wiemy do tej pory.

 

Alberta wprowadzi zakaz wszelkich operacji górnej i dolnej części ciała u osób poniżej 18 roku życia.

Smith powiedziała, że ​​„podjęcie decyzji o zmianie płci biologicznej” jest jednym z wielu „wyborów osoby dorosłej”, takich jak używanie narkotyków, czy aktywność seksualna.

„Podejmowanie trwałych i nieodwracalnych decyzji dotyczących płci biologicznej już w młodości może poważnie ograniczyć wybory dziecka w przyszłości. Przedwczesne zachęcanie lub umożliwianie dzieciom zmiany ich biologii lub naturalnego rozwoju, niezależnie od tego, jak dobre i szczere są intencje, stwarza ryzyko dla przyszłości tego dziecka,  z czym jako premier, nie czuję się komfortowo, aby były one dozwolone w naszej prowincji” – stwierdziła Smith.

Ponadto Alberta wprowadzi zakaz stosowania blokerów dojrzewania i terapii hormonalnej u młodzieży poniżej 16 roku życia, z wyjątkiem osób, które już są w trakcie leczenia.

Osoby w wieku 16 i 17 lat mogą rozpocząć terapię hormonalną pod warunkiem uzyskania zgody rodziców, lekarza i psychologa.

 

W sąsiednim Saskatchewan rząd nakazał, aby w przypadku, gdy dziecko chce używać w szkole innego imienia lub zaimka płciowego, jego rodzice muszą wyrazić na to zgodę, jeśli uczeń ma 16 lat lub mniej. W Albercie zasady będą bardziej rygorystyczne.

W przypadku osób w wieku 15 lat i młodszych rodzice zostaną powiadomieni i będą musieli wyrazić zgodę na nowe imię lub zaimek ich dziecka.

W przypadku osób w wieku 16 lub 17 lat rodzice zostaną powiadomieni, ale nie będą musieli wyrazić zgody.

„Wiemy, że prawie wszyscy rodzice, nawet ci, którzy mogą nie zgadzać się z decyzją swoich dzieci, będą kochać swoje dzieci i dbać o nie bez względu na to, jakiego dokonają wyboru” – powiedziała Smith.

Jednym z głównych zastrzeżeń wobec takich zasad jest to, że mogą one „wykluczać” dzieci, które swobodnie wyrażają swoją tożsamość w szkole, ale mogą czuć się niebezpieczne w domu. W Saskatchewan Court of King’s Bench wydał tymczasowy nakaz przeciwko polityce szkoły, stwierdzając, że może ona wyrządzić uczniom „nieodwracalną szkodę”.

W odpowiedzi konserwatywny rząd premiera Scotta Moe powołał się na notwithstanding clause – konstytucyjne narzędzie umożliwiające rządom prowincji kontynuowanie polityki, nawet jeśli  narusza one konstytucyjne prawa.
Smith przestrzegła, że ​​jeśli rodzice staną się agresywni lub znęcają się nad swoimi dziećmi, gdy dowiedzą się o ich tożsamości płciowej, „mamy przepisy dotyczące ochrony dzieci, które będą ściśle egzekwowane”.

Edukacja seksualna lub jakakolwiek formalna dyskusja na temat ludzkiej seksualności lub tożsamości płciowej również będzie ograniczona.

Szkoły będą musiały powiadamiać rodziców i otrzymywać wymóg wyrażenia zgody za każdym razem, gdy odbędzie się  lekcja na temat ludzkiej seksualności, tożsamości płciowej lub orientacji seksualnej. .

Smith powiedziała również, że ministerstwo edukacji dokona przeglądu wszystkich materiałów instruktażowych wykorzystywanych w szkołach na te tematy.

Premier Alberty stwierdziła, że ​​„wyłania się problem niesprawiedliwej niekorzystnej sytuacji, jakiej doświadczają młode kobiety i dziewczęta podczas rywalizacji z biologicznie silniejszymi transpłciowymi sportsmenkami i podczas zawodów sportowych”.

Smith nazwał to „powodującym podziały i czasami niebezpiecznym”.

W rezultacie rząd rozważy utworzenie lig sportowych wyłącznie dla kobiet, z możliwością udziału młodzieży transpłciowej w ligach koedukacyjnych.

Reklama 5
CIĄG DALSZY HISTORII PONIŻEJ

Treść artykułu
„Istnieją jednak oczywiste realia biologiczne, które dają transpłciowym sportsmenkom ogromną przewagę konkurencyjną nad kobietami i dziewczętami. Kontynuowanie tej dzielącej i czasami niebezpiecznej sytuacji nie jest korzystne dla tych kobiet, w tym tych, które są transpłciowe” – stwierdziła Smith.

Dlaczego te zasady pojawiają się teraz?
Nowa polityka rządu jest następstwem uchwał przedstawionych przez klub Zjednoczonej Partii Konserwatywnej na dorocznym walnym zgromadzeniu w listopadzie ubiegłego roku.

Nowy podręcznik zasad UCP zawiera oprócz innych następujące trzy zasady:

Przywrócenie „zgody rodziców na uczestnictwo w jakichkolwiek przedmiotach o charakterze religijnym lub seksualnym, w tym na zapisywanie się na zajęcia/kluby pozalekcyjne lub dystrybucję jakichkolwiek materiałów/zasobów instruktażowych związanych z tymi tematami”.

„Popierajcie kompleksową Kartę Praw Rodzicielskich, która zapewni, że całe ustawodawstwo uzna i będzie wspierać prawa rodziców do bycia informowanym i odpowiedzialnym za wszelkie decyzje dotyczące wszystkich usług opłacanych przez prowincję, w tym edukacji i opieki zdrowotnej”.

Reklama 6
CIĄG DALSZY HISTORII PONIŻEJ

Treść artykułu
„Wymagaj od nauczycieli, szkół i rad szkolnych uzyskania pisemnej zgody rodzica/opiekuna ucznia w wieku poniżej 16 lat przed zmianą imienia i/lub zaimków używanych przez ucznia”.

Wydaje się jednak, że nie wspomina się w nim nic o operacjach czy leczeniu hormonalnym u nieletnich. Żadna z rezolucji politycznych nie wspomniała wyraźnie o leczeniu młodzieży transpłciowej.