Edukacja to biała supremacja,  twierdzi się w oficjalnym poradniku dla nauczycieli w Toronto i zaleca aby skupiali się przede wszystkim na rasie swoich uczniów

Kanadyjski system edukacji istnieje wyłącznie po to, by utrwalać „białą supremację”, a szkoły muszą stawiać rasę swoich uczniów ponad wszelkie inne czynniki – czytamy w oficjalnym przewodniku rozesłanym do  20 000 nauczycieli szkół publicznych w Toronto.

„Rasa ma znaczenie — jest widocznym i dominującym czynnikiem tożsamości określającym doświadczenia społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturalne ludzi” – czytamy we wstępie do Facilitating Critical Conversations, podręcznika opracowanego i rozpowszechnianego przez Radę Szkolną Okręgu Toronto.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nauczycielom mówi się, że służą systemowi edukacyjnemu „zaprojektowanemu na korzyść dominującej kultury” i że sam akt edukacyjny jest „strukturą kolonialną koncentrującą się na białych”. „Dlatego należy go aktywnie zdekolonizować” – mówi przewodnik.

Przewodnik, napisany przez Departament Równości, Przeciwdziałania Rasizmowi i Uciskowi TDSB, jest jednym z kilku nowych dokumentów politycznych nakazujących nauczycielom bycie agentami „dekolonizacji”.

W wielu momentach nauczycielom mówi się, aby wchodzili w interakcje z uczniami, głównie w oparciu o ich „grupę tożsamości”. Sama „krytyczna rozmowa” jest definiowana jako sposób uwarunkowania uczniów, że „tożsamość i władza” są nierozerwalne i że otaczający ich świat jest definiowany głównie przez „struktury, które uprzywilejowują jednych kosztem innych”.

„Biała supremacja to struktura rzeczywistości, która ma wpływ na wszystkich uczniów i którą należy omówić i zdemontować w klasach, szkołach i społecznościach” – czytamy.

Cały dokument został opracowany w celu zastąpienia 21-letniego przewodnika TDSB, który wcześniej był standardowym poradnikiem dla poruszania „kontrowersyjnych i drażliwych kwestii” w klasie.

Tamten podręcznik mówił nauczycielom, że „wolność uczenia się i myślenia jest niezbędna w demokracji”. Dokument traktował rasę uczniów jako nieistotną i wyraźnie instruował nauczycieli, aby unikali „personalizowania” kontrowersyjnych tematów.

W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat kuratoria otwarcie przyjęły „antyrasistowski” dogmat utrzymujący, że całe społeczeństwo kanadyjskie jest strukturalnie zakładnikiem białej supremacji i można się z nim uporać jedynie poprzez specjalne traktowanie „grup dążących do równości”.

TDSB opublikowało obecnie ponad dwadzieścia raportów i przewodników, które w jakiś sposób przedstawiają system szkolny lub społeczeństwo w ogóle jako nękane „białą supremacją” i zachęcające do przyjęcia światopoglądu skupionego na rasie.

Talking Race With Your Child, rozdawany rodzicom w Toronto, instruuje ich, aby zaczęli wskazywać różnice rasowe już u dzieci w wieku trzech lat. Rodzicom zaleca się „unikanie neutralnego języka ”, na przykład informowania dzieci, że wszyscy ludzie są równi lub że „wszyscy jesteśmy ludźmi”.

Raport z 2022 r. dotyczący zachęcania studentów do kontynuowania kariery w lotnictwie rozpoczyna swoje wprowadzenie od przedstawienia całej branży jako „zdominowanej przez białych mężczyzn” i „nękanej historią dyskryminacji”.

W środę Minister Edukacji Ontario Stephen Lecce otrzymał podręcznik Facilitating Critical Conversations i został poproszony o komentarz przez Briana Lilleya z Postmedia.

„Szkoły to przede wszystkim miejsce uczenia się umiejętności życiowych i zawodowych” – stwierdził Lecce. „Moje przesłanie do zarządów szkół jest jasne: nie ma miejsca na ideologie powodujące podziały — każde podejmowane przez nie działanie powinno stawiać na pierwszym miejscu osiągnięcia akademickie i je wspierać”.

 

za National Post