Mieszkańcy cottage’y w Ontario są oburzeni kontrowersyjną propozycją zastąpienia czarnych worków na śmieci przezroczystymi.

„Musimy używać przezroczystych worków, a to jest obrzydliwe i wydaje się naruszeniem prywatności” – napisała na Facebooku mieszkająca w Muskoce, Ky Lee. Frustrujący był również brak konsultacji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

19 czerwca dyrektor Waste Management and Environmental Services Renee Recoskie ujawniła propozycję zakazu stosowania czarnych worków na śmieci. Powiedziała, że ​​przezroczyste worki mają zachęcić mieszkańców Muskoka do lepszego sortowania odpadów nadających się do recyklingu i kompostowania, pomóc w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów ze strumienia odpadów i zwiększyć bezpieczeństwo śmieciarzy.

District Municipality of Muskoka  znajduje się na północ od Barrie w Ontario i obejmuje kilka gmin, takich jak Bracebridge, Gravenhurst, Huntsville, Georgian Bay, Lake of Bays i Muskoka Lakes. W regionie mieszka około 63 000 stałych mieszkańców ( stan na 2020 r.), jednak kolejnych 83 000 sezonowych mieszkańców przebywa w tym obszarze  przez kilka wybranych miesięcy w roku. Niektóre z tych osób to gwiazdy, takie jak Tom Hanks, Steven Spielberg i Justin Bieber. Mają tam również letie rezydencje premier Ontario Doug Ford  i rodzina Weston, która jest właścicielem Loblaws i Shopper’s Drug Mart.

Zastępca burmistrza Huntsville w Ontario, Daniel Armour, powiedział National Post, że zgadza się z propozycją, ale rozumie obawy ludzi.

„Powodem wprowadzenia przezroczystych worków była potrzeba kontrolowania ilości odpadów trafiających na nasze wysypiska śmieci, ponieważ nasze wysypisko szybko się zapełnia. Myślę, że prawdopodobnie w 2035 r. osiągnie ono maksymalną ilość odpadów. Dlatego też częścią planu strategicznego było wprowadzenie przezroczystych worków w celu kontrolowania ilości odpadów trafiających na nasze wysypisko, zwiększenia ilości odpadów organicznych i zwiększenia recyklingu” — powiedział Armour.

Mieszkańcy wyrazili w mediach społecznościowych swoje niezadowolenie z propozycji i sceptycyzm co do jej celu.

„Pozwolenie pracownikom na grzebanie w moich śmieciach wypełnionych podpaskami menstruacyjnymi, opakowaniami i rzeczami intymnymi, opakowaniami po jedzeniu, opakowaniami po zabawkach wydaje się naruszeniem prywatności” – napisała Lee. „Może to pomoże w recyklingu, ale szczerze mówiąc, cały ten recykling jest też dość wątpliwy”.

Była to odpowiedź na post współmieszkańca Ruby Truax, który nazwał ten ruch „greenwashingiem”. Greenwashing jest definiowany jako akt składania fałszywych lub wprowadzających w błąd oświadczeń na temat korzyści środowiskowych produktu lub działania.

Zapytany przez innego użytkownika Facebooka, dlaczego ten ruch wydaje się „greenwashingiem”, Truax, administrator grupy Huntsville Voice, stwierdził, że „ludzie świadomi ekologicznie już poddają odpady recyklingowi, segregują odpady kompostowalne i prawidłowo pozbywają się niebezpiecznych materiałów. To tylko naruszenie naszej prywatności, ponieważ intymne lub krępujące przedmioty są widoczne dla śmieciarzy i sąsiadów”.
Propozycja nie jest bezprecedensowa. W lipcu 2023 r. miasto Peterborough wdrożyło podobne przepisy wymagając przezroczystych worków na śmieci w celu poprawy bezpieczeństwa pracowników , powołując się na niebezpieczne rzeczy powszechnie wyrzucane do śmieci, takie jak zużyte strzykawki, które stanowią zagrożenie dla pracowników nawet gdy pracują w rękawicach.

Odnosząc się do obaw dotyczących prywatności, przytoczyła działania podjęte przez wyżej wymienione gminy w ramach własnych programów przezroczystych toreb, aby zapewnić ludziom spokój ducha.

Torby w torbach?

W Orillii innych miejscach dozwolone jest umieszczanie w przezroczystych torbach toreb nieprzezroczystych zapewniających prywatność, tak aby osoby chcące zachować pewne informacje dla siebie,  miały możliwość zrobienia tego w  torbach zapewniających prywatność.

 

za NATIONAL POST