Sunday, August 14, 2022

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka: Jak obli­czyć wyso­kość docho­du jako...

W poprzednich artykułach pisałam obszerniej o kwestii alimentacji dzieci i współmałżonka.  Mimo że sposoby ustalania wysokości zobowiązań alimentacyjnych różnią się znacznie od siebie w...

Curyk: Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. ALIMENTACJA DZIECI

Wprowadzenie w życie federalnych i ontaryjskich Child Support Guidelines znacznie uprościło większość kwestii związanych z alimentacją dzieci w Kanadzie. Zgodnie z Guidelines alimenty na...

Podat­ki biz­ne­so­we a covid

Kontynuujemy naszą rozmowę o podatkach i programach pomocowych w erze lockdownów i pandemii. Jacek Sulimierski z firmy Taxtronix tłumaczy tym razem na co zwrócić...

Nowe zasa­dy admi­ni­stro­wa­nia mały­mi spadkami

Tłumaczenie przybliżone, wersja oryginalna poniżej Od 1 kwietnia 2021 r. administrowanie niewielkimi spadkami będzie łatwiejsze i tańsze. Każdy majątek o wartości 150 000 dol. lub mniej...

Pra­wo: Spo­rządź testament

Sama długo zwlekałam z napisaniem testamentu, więc wiem, jak to jest.  Mało kto lubi myśleć o własnej śmierci.   Tym niemniej czasem jest to...

Jak wybrać praw­ni­ka i jak obni­żyć kosz­ty usług prawnych ?

Koszty prawne, to jedno z większych zmartwień ludzi, którzy zdecydowali się na rozwód lub separację i dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie prawnika odpowiedniego dla...

W NAJLEPSZYM INTERESIE DZIECKA

Jak decyduje się o tym, kto będzie miał prawa rodzicielskie, z kim dzieci będą mieszkać albo kto będzie miał prawo do widywania się z...

O MEDIACJACH – DOKŁADNIEJ (3)

Poprzedni artykuł dotyczył istoty mediacji i roli mediatora. Dzisiaj dalszy ciąg o najistotniejszych i różnorodnych korzyściach z mediacji. Zalety mediacji. obniżenie kosztów rozwodu lub separacji (wysokość...

Curyk: O MEDIACJACH – DOKŁADNIEJ (2)

„Dwa razy w życiu byłem zrujnowany. Raz, gdy proces przegrałem, i raz, gdy proces wygrałem” - w złotych myślach pisze Francois Marie Voltaire. Dlatego,...

Curyk: O MEDIACJACH – DOKŁADNIEJ

Czym jest mediacja? Według słownika, mediacja to pośredniczenie w sporze, doprowadzenie do ugody. Najogólniej rzecz biorąc, mediacja to proces, w którym neutralna, trzecia osoba (mediator), pomaga...