Sunday, May 22, 2022

Curyk: O MEDIACJACH – DOKŁADNIEJ (2)

„Dwa razy w życiu byłem zrujnowany. Raz, gdy proces przegrałem, i raz, gdy proces wygrałem” - w złotych myślach pisze Francois Marie Voltaire. Dlatego,...

Curyk: O nie­zbęd­no­ści umów separacyjnych

„Czy ja naprawdę muszę mieć umowę separacyjną” - to jedno z najczęściej zadawanych mi pytań, zarówno w sytuacjach służbowych jak i prywatnych.  Krótka odpowiedź...

Small Cla­ims Court — roz­pa­trzy rosz­cze­nia nawet do 35 tys. dolarów

Zwiększenie limitu roszczeń w sądach spraw drobnych w Ontario oferuje lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości - pisze Wiktoria Mlynarczyk, z kancelarii prawnej Malicki Sanchez...

Pra­wo: ZNIESIENIE WIZ DO USA DLA OBYWATELI POLSKICH – PRAWNE ASPEKTY...

        Stany Zjednoczone wprowadzą zniesienie wymogu posiadania wiz wjazdowych przez obywateli Polski.  Oznacza to, iż Polska zostanie dołączona do amerykańskiego tzw. Visa Waiver Program, w...

Roz­wo­dy, sepa­ra­cje i co z nich wyni­ka. Podział mająt­ku – Cana­da Pen­sion...

Automatyczny podział majątku dotyczy tylko par kończących formalne związki małżeńskie. Przy rozstaniu dzielą one majątek na pół, w zasadzie bezapelacyjnie, chyba że spisały umowę...

O MEDIACJACH – DOKŁADNIEJ (3)

Poprzedni artykuł dotyczył istoty mediacji i roli mediatora. Dzisiaj dalszy ciąg o najistotniejszych i różnorodnych korzyściach z mediacji. Zalety mediacji. obniżenie kosztów rozwodu lub separacji (wysokość...

EPIDEMIA, PRAWO I TY, CZ. 2 – PRAWO PRACY – NOWE...

Obecny tekst jest dziewiątym z serii artykułów poruszających tematy prawne, które w chwili obecnej nabrały szczególnego znaczenia. W dniu 29 maja Rząd Prowincji Ontario wprowadził...

Curyk: Czy moż­na kupić “tro­chę praw­ni­ka” do pomo­cy w spra­wie rodzinnej?

        Tradycyjny model usług prawnych, do dzisiaj bardzo rozpowszechniony, może być opisany  jako czarno-biały albo zero-jedynkowy. Można albo wynająć prawnika do prowadzenia całości sprawy, albo...

Spół­ki – róż­ne rodza­je współwłasności

Większość ludzi w sposób intuicyjny rozumie, jakie znaczenie ma słowo „własność”. Każdy wie, co do niego należy, a czego nie posiada.  W równie intuicyjny...

Zobo­wią­za­nia dzie­ci w sto­sun­ku do rodziców

Zarówno prawodawcy jak i media w Kanadzie dużo uwagi poświęcają zobowiązaniom rodziców w stosunku do swoich dzieci.  Prawo dyktuje, że rodzice są zobowiązani do...