Thursday, July 29, 2021

W Alber­cie Covid, jak inne cho­ro­by — zmia­na podej­ścia do pandemii

Minister zdrowia Alberty bronił  zmian w  reakcji na COVID-19 w prowincji, nazywając rozluźnienie ograniczeń „nieuniknionym następnym krokiem”. Tyler Shandro  powołując się na liczby szczepień i ...

Podróż­ni korzy­sta­ją­cy z lot­ni­ska w Toron­to skar­żą się na zatłoczenie

Niektórzy przylatujący na międzynarodowe lotnisko Pearsona, opisują sceny chaosu i narzekają na tłok. Shawn Stewart przybył z Londynu w Anglii 25 lipca  - „Nie było ...

Kato­lic­ki ksiądz uci­szo­ny w związ­ku z wypo­wie­dzia­mi na temat szkół z internatami

Ksiądz katolicki z Winnipeg oskarżył osoby, które chodziły do szkół z internatami  o kłamstwa w celu uzyskania odszkodowań. Kapłan został w związku z tym pozbawiony...

Nie zajeż­dżaj dro­gi cię­ża­rów­kom napo­mi­na OPP w następ­stwie karam­bo­lu na 401

Nagranie z kamery samochodowej unaocznia niebezpieczeństwa zajeżdżania drogi ciężkim pojazdom.  OPP zidentyfikowała pojazd, który we wtorek spowodował kolizję wielu samochodów na autostradzie 401 w...

Wan­da­le znisz­czy­li figu­rę Maryi Dzie­wi­cy i Dzie­ciąt­ka Jezus w Sudbury

Wandale zniszczyli figurę Maryi Dziewicy i Dzieciątka Jezus znajdującą się w kościele katolickim Sainte-Anne-Des-Pins w Sudbury w prowincji Ontario. Kościół katolicki Sainte-Anne-Des-Pins jest 56. kościołem...

Alber­ta racjo­na­li­zu­je podej­ście do Covid19 — koniec masko­wa­nia i kwarantanny

Alberta zniesie w nadchodzących dniach, większość pozostałych ograniczeń COVID-19  choć choroba nadal zaraża nieszczepionych mieszkańców Alberty. Naczelny lekarz prowincji dr Deena Hinshaw, w swoim pierwszym...

Szpi­ta­le zwięk­szą zdol­ność operacyjną

Rząd Ontario twierdzi, że chce zwiększyć zdolność operacyjną systemu szpitalnego prowincji do 115 procent poziomu sprzed COVID-19, aby rozwiązać zaległości w operacjach i procedurach...

W prze­ci­wień­stwie do Kana­dyj­czy­ków Ame­ry­ka­nie i Euro­pej­czy­cy bez kwa­ran­tan­ny w UK

W pełni zaszczepieni Kanadyjczycy zostali pominięci w planach złagodzenia ograniczeń dotyczących kwarantanny przy wjeździe do Wielkiej Brytanii . Wielka Brytania ogłosiła dzisiaj, że w pełni...

Sztucz­na inte­li­gen­cja z uprzedzeniami

Zespół badaczy z University of Toronto bada występowanie stereotypów i uprzedzeń w systemach opartych na sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence, AI). Naukowcy oferują bezpłatną usługę...

Sym­bol “cien­kiej nie­bie­skiej linii” nie­zgod­ny z poli­cyj­nym mundurem

Policja z Saint John poinformowała, że przeprowadziła rozmowy z funkcjonariuszami i pouczyła ich, by nie nosili znaczków z "cienką niebieską linią". Wcześniej w mediach...