Sunday, October 17, 2021

Praw­do­po­do­bień­stwo zapa­le­nia mię­śnia ser­co­we­go naj­wyż­sze u nasto­lat­ków i mło­dych mężczyzn

27 września zmarł na atak serca 17-letni Sean Hartman, który dwa tygodnie wcześniej został zaszczepiony na COVID-19. Po szczepieniu szybko pojawiły się u niego...

Będzie­my mieć wię­cej posłów

Następnym razem, gdy Kanadyjczycy pójdą do urn, będą wybierać 342 posłów, a nie 338. W większości prowincji liczba mandatów pozostanie bez zmian, ale Alberta...
video

Pro­test w Lon­don, Ontario

London, Ontario w parku Victoria sobota 16 października protest przeciwko obowiązkowi szczepień i paszportom szczepionkowym

Kolej­ki po paszport

Kanadyjski rząd przygotowuje się na gwałtowny wzrost liczby podań o odnowienie paszportu przed ponownym otwarciem granicy z USA. 8 listopada granica USA ma zostać...

Quebec: Kto będzie leczył gdy wywa­lą nie­zasz­cze­pio­nych lekarzy?

Lekarze z Quebecu, którzy nie zostaną zaszczepieni na COVID-19, będą mieli zakaz wykonywania zawodu, ogłosiła prowincjonalna izba lekarzy. „Dla Collège des médecins szczepienia są obowiązkiem...

250-let­ni dąb w Toron­to oca­lo­ny – dział­ka musi być sprze­da­na miastu

Sąd najwyższy Ontario nakazał właścicielowi posesji w North York, na której rośnie 250-letni dąb, sprzedaż nieruchomości miastu. W ten sposób Toronto wygrało sprawę o...

Nauczy­ciel ma nosić zaku­pio­ną przez rząd maskę chi­rur­gicz­ną, a nie swo­ją z filtrem!

Administratorzy z York Region District School Board (YRDSB) grożą karami dyscyplinarnymi nauczycielom, którzy zamiast nosić zamówionych przez prowincję maseczek chirurgicznych, kupują sobie sami maseczki...

Tele­po­ra­da nie zastą­pi tra­dy­cyj­nej wizyty

Urzędnicy ds. służby zdrowia przekonują lekarzy, by przyjmowali więcej pacjentów podczas tradycyjnych wizyt zamiast udzielać teleporad. Na początku pandemii lekarzy namawiano na rezygnację z...

Apli­ka­cja do spraw­dza­nia kodów QR cer­ty­fi­ka­tów szcze­pien­nych jest już dostępna

Ontario uruchomiło aplikację do weryfikacji zaświadczeń o zaszczepieniu. Można ją było ściągnąć już w czwartek, a rząd oficjalnie ogłosił początek wdrażania nowego narzędzia w...

Od 8 listo­pa­da gra­ni­ca USA otwar­ta dla zaszcze­pio­nych Kanadyjczyków

Stany Zjednoczone od 8 listopada mają ponownie otworzyć swoje granice dla w pełni zaszczepionych podróżnych  i szczepienia przeciwko Covid będą wymagane od  podróżujących samolotem,...