Wednesday, June 29, 2022

Sze­ściu poli­cjan­tów ran­nych w strze­la­ni­nie na Van­co­uver Island

Dwóch podejrzanych zginęło, a sześciu policjantów zostało rannych podczas strzelaniny, która miała miejsce w wtorek w Saanich na Vancouver Island. Podejrzani wcześniej obrabowali bank. Obrażenia...

Dla więk­szo­ści Kana­dyj­czy­ków przy­szłość malu­je się w czar­nych kolorach

Kanadyjczycy są coraz bardziej rozczarowani kierunkiem, w jakim zmierza kraj, większość  pesymistycznie patrzy na przyszłość Kanady. Sondaż Angus Reid wykazał, że 52% Kanadyjczyków jest bardzo...

“Koali­cyj­ny wice­pre­mier” Kana­dy chce aby w celu wal­ki z infla­cją każ­dy z nas...

Jagmeet Singh lider federalnej NDP zaproponował nowatorskie rozwiązanie w celu złagodzenia skutków inflacji - chce rozdawać pieniądze. Tymczasem inflacja powodowana jest przez nadmiar podaży pieniądza;...

Cha­in of Trust — bio­me­trycz­na bez­do­ty­ko­wa iden­ty­fi­ka­cja podróż­nych na kana­dyj­skich lotniskach

Kanadyjska Agencja Usług Granicznych zidentyfikowała „ryzyko zagrażające prywatności” w systemie biometrycznym służącym do śledzenia podróżnych na lotniskach. Chodzi o mało nagłośniany projekt pilotażowy przeprowadzony...

Tru­de­au: Kana­da roz­wi­nie infra­struk­tu­rę, aby pomóc Euro­pie zre­zy­gno­wać z rosyj­skiej energii

Kanada pomoże Europie zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy naftowej i węgla, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury, ogłosił premier Justin Trudeau 28 czerwca na spotkaniu G7...

Jed­na z orga­ni­za­to­rek Kon­wo­ju Wol­no­ści Tama­ra Lich aresz­to­wa­na przez policję

Tamara Lich, która zasłynęła z uruchomienia zbiórki GoFund Me na Konwój Wolności, została aresztowana w Medicine Hat w Albercie. Prawnik  Keith Wilson, który kierował zespołem...

Były szef szta­bu kana­dyj­skiej armii na cze­le rady dorad­czej ds. Obro­ny Ukrainy

Emerytowany generał Rick Hillier będzie przewodniczył nowej radzie doradczej ds. strategii, złożonej z byłych generałów wojskowych, która ma doradzać ukraińskim Siłom Obrony Terytorialnej. ...

Wzrost cen czyn­szu w Toron­to wyprze­dza inflację

Ceny czynszu w Toronto wzrosły o 20 procent w ciągu ostatniego roku i zbliżają się do poziomu sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Nowy raport Bullpen Research...

Tru­de­au: Kana­dyj­skie sank­cje wymie­rzo­ne w rosyj­ską dezinformację

Kanada nałoży nowe sankcje na Rosję, w tym sankcje przeciwdziałające rosyjskiej dezinformacji – poinformował w poniedziałek premier Kanady Justin Trudeau. Kraj ten wyśle też...

Ska­za­ni na doży­wot­ni wynajem

Prawie połowa Kanadyjczyków, którzy wynajmują domy i mieszkania, uważa, że będzie tak wynajmować do końca, bo raczej nie ma szans na wejście na rynek...